Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Sarısu-Beldibi Tüneli Arası Kıyı Bandı Nitelikli Doğal Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan ANT11 kimlik numaralı balıkçı barınağının tescili onaylanmıştır.
04 Mayıs 2018

Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Sarısu-Beldibi Tüneli Arası Kıyı Bandı Nitelikli Doğal Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan ANT11 kimlik numaralı balıkçı barınağının mevcut konumu göz önüne alınarak yapılan düzenlemeye ilişkin tescil işlemi 30.04.2018 tarihli ve 76664 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmıştır.


27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.


Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur.