Antalya, Kaş ilçesi, Gelemiş Mahallesi, Patara ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve Çevresi Doğal Sit Alanı içerisinde bulunan Kesin Korunacak Hassas Alana ait tescil işlemi
10 Nisan 2018

Antalya, Kaş ilçesi, Gelemiş Mahallesi, Patara ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve Çevresi Doğal Sit Alanı içerisinde bulunan Kesin Korunacak Hassas Alana ait tescil işlemi Bakanlar Kurulunca 05.02.2018 tarihinde 2018/11371 sayılı karar ile gerçekleştirilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.


Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur.