Caretta Caretta göç serüvenini haritadan takip edin

9 Temmuz 2011
.
MuÄ?la'nın Ortaca ilçesine baÄ?lı Dalyan beldesinde, 60 yaÅ?ındaki Caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbaÄ?asına uydu takip cihazı takıldı. MuÄ?la Vali Yardımcısı Ahmet Ali BARIÅž tarafından "TuÄ?çe BarıÅ?" ismi verilen kaplumbaÄ?a, Akdeniz ülkelerine barıÅ? getirmesi dileÄ?iyle gece yarısı İztuzu plajından denize salındı.
.
MuÄ?la'nın Ortaca ilçesine baÄ?lı Dalyan beldesinde, 60 yaÅ?ındaki Caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbaÄ?asına uydu takip cihazı takıldı. MuÄ?la Vali Yardımcısı Ahmet Ali BARIÅž tarafından "TuÄ?çe BarıÅ?" ismi verilen kaplumbaÄ?a, Akdeniz ülkelerine barıÅ? getirmesi dileÄ?iyle gece yarısı İztuzu plajından denize salındı. MuÄ?la ValiliÄ?i ve Özel Çevre Koruma Kurumu BaÅ?kanlıÄ?ı tarafından desteklenen "KöyceÄ?iz-Dalyan'daki Deniz KaplumbaÄ?alarının AraÅ?tırılması ve Korunması Projesi" kapsamında bir Caretta caretta’ya, Deniz KaplumbaÄ?aları AraÅ?tırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince, yaklaÅ?ık iki saat süren iÅ?lemin ardından "TR-90" numaralı izleme cihazı takıldı. ÖÇKK AraÅ?tırma ve İnceleme Daire BaÅ?kanı Mehmet MENENGİÇ, söz konusu merkezin Avrupa'nın en iyisi olması için çalıÅ?tıklarını söyledi. MENENGİÇ, çalıÅ?maların Avrupa'ya uyum kapsamında yapıldıÄ?ını ve ülke olarak rehabilitasyon merkezlerini destekleyen bir duruma gelindiÄ?ini belirterek, "Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), MuÄ?la ValiliÄ?i, Dalyan Belediyesi, DoÄ?a Koruma ve Milli Parklar Genel MüdürlüÄ?ü'yle ortaklaÅ?a bu projeyi destekledik. Rehabilitasyon merkezimiz, yaralı kaplumbaÄ?aları tedavi ederken bilgilendirme ve bilinçlendirme görevini de yürütüyor" dedi. Türkiye'de Caretta caretta’ların yumurtladıÄ?ı 17 bölge olduÄ?unu kaydeden Daire BaÅ?kanı MENENGİÇ, "ÖÇKK'ye baÄ?lı beÅ? bölgemiz var. Bunların en önemlileri İztuzu ve Belek kumsalları. Åžu anda Belek'teki kaplumbaÄ?a çıkıÅ?ı, Zakinthos adasındaki çıkıÅ?lardan fazla. Bu da uyguladıÄ?ımız koruma tedbirlerinin bir neticesi. Yumurtadan çıkan bin yavrudan ancak bir tanesi yetiÅ?kin hale geliyor. Dolayısıyla kaplumbaÄ?alara çok iyi bakmamız gerekiyor. ÇalıÅ?malarımız Avrupa'da da büyük ses getiriyor." Å?eklinde konuÅ?tu. PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ÖÄ?retim Üyesi Doç. Dr. Yakup KASKA ise Türkiye'de en güzel korunan alanların ÖÇK Bölgeleri olduÄ?una dikkat çekerek, "MuÄ?la'da da bu bölgelerden çok var fakat ikisi, deniz kaplumbaÄ?alarının üreme alanı olan Dalyan İztuzu plajı ve Fethiye Göcek ÖÇK Bölgesi’ndeki kumsal. Yarın da Fethiye'de bir kaplumbaÄ?amıza daha uydu takip cihazı takacaÄ?ız. Geçen yıl burada iki kaplumbaÄ?aya takmıÅ?tık. Bu sene yedi tane planladık ama beÅ?ine eylül veya ekimde takacaÄ?ız. Geçen senekilerden biri, Girit adası üzerinden Libya'dan Tunus'a geçerek konakladı. Burada yumurtlayan kaplumbaÄ?alar Akdeniz'e göç ediyor." dedi. Uydu takip cihazı' takılması konusunda da bilgi veren Doç. Dr. KASKA, Å?unları kaydetti: "KaplumbaÄ?a denizden çıktıÄ?ı için kabuÄ?u ıslak oluyor. Bu cihazın saÄ?lıklı Å?ekilde takılması için 1 saat kurumasını bekliyoruz. Sonra üzerindeki parazitleri ve yabancı maddeleri zımparayla temizliyoruz. Tuzlu suya dayanıklı özel bir silikonla uydu takip cihazını kabuÄ?a yapıÅ?tırıyoruz. Silikon kuruduktan sonra kaplumbaÄ?ayı doÄ?al alanına salıyoruz. KaplumbaÄ?a nefes almak için suyun dıÅ?ına çıktıÄ?ında cihaz sinyal gönderiyor. KaplumbaÄ?aların göç yollarını, http://www.seaturtle.org/tracking/index.shtml?tag_id=34298 ve http://www.seaturtle.org/tracking/?tag_id=46525 sitelerinden takip edebiliyoruz" dedi