Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karahayıt Kırmızı Su Termal Havuzu Doğal Sit Alanına ait sit statüsünün iptali işlemi Bakanlık Makamının 29.11.2017 tarihli ve 14422 sayılı Olur’u ile tescil edilmiştir.
15 Mart 2018

   27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescilinin iptali tebliğ olunur.

   Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur.