Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ziraat Fakültesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 18.08.2017 tarihli ve 9912 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı
03 Ocak 2018

 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri http://www.says.gov.tr    adresinde mevcuttur.