İmar Planlama Faaliyetleri

  

 

 

 AFYON DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Ömer Gecek Termal Turizm Merkezi (KANİP) değişikliği

 -

2013

Ömer Gecek Termal Turizm Merkezi (KAUİP) değişikliği

 -

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

AFYON TABİAT PARKI 

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Sinanpaşa İlçesi Kayadibi Köyü Tarihi Sit ve Tarihi Milli Park yeri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP)   (3 pafta) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı KAUİP   (2 Pafta)  

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn.Md

2015

Sinanpaşa İlçesi, Akören Beldesi  1/1.000 Uygulama  İmar Planı (UİP)  değişikliği   Ömer  

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn.Md., Belediye

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKSARAY- IHLARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Güzelyurt İlçesi Selime Beldesi (KANİP) Revizyonu (4 pafta)

Belediyesi

2014

Güzelyurt İlçesi Selime Beldesi (KANİP) Revizyonu (18 pafta)

Belediyesi

2014

Güzelyurt İlçesi, Ihlara Beldesi, Merkez Mahallesi III Pafta 6726 nolu parsele ilişkin (KANİP)

-

2013

Güzelyurt İlçesi, Ihlara Beldesi, Merkez Mahallesi III Pafta 6726 nolu parsele ilişkin (KAUİP)

-

2013

Ziga Kaplıcası İmar Planı Yapım İşi

İl Özel İdare

2011

Ihlara Çevre Düzeni Planı Revizyonu

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Ihlara İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Selime İmar Planı

Kurum

2009

Termal Tesislere Ait İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

İmar    Planı    Yapımı    ve     Değişikliklerinin yapılması (10 adet)

Kurum

2009  Kurum Personeli Eliyle

Ihlara Uydu Görüntüsü Alımı

Özel Sektör

2009

İmar Uygulaması Ihlara /Ihlara Jeoteknik Etüd

Belediyesi

2009

Ihlara Çevre Düzeni Planı

Kurum

2008

 İzleme Faaliyeti

Ihlara İmar Planı

Kurum

2008

 İzleme Faaliyeti

Selime İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Termal Tesislere Ait İmar Planı

Kurum

2008

 İzleme Faaliyeti

Sarayhan Jeoteknik Etüd Projesi

Birlik, Belediyeler

2008

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması (3 adet)

Kurum

2008

Ihlara Nazını ve Uygulama İmar Planı Revizyonu (1/5000-1/1000)

Belediyesi

24.12.2007

Ihlara Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

23.10.2000

Ihlara Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

23.10.2000

Selime Nazım İmar Planı (1/5000)

Valilik.Muhtarlık

07.12.1995

Selime Uygulama İmar Planı( 1/1000)

Valilik.Muhtarlık

07.12.1995

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

07.12.1993

 

           AKSARAY- TUZGÖLÜ  ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Merkez İlçe Yeşilova Beldesi İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüdü 

 

2015

Ulukışla İlçesi Kayak Alanına ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) (5 Pafta)   ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (KAUİP) (20 Pafta)  

Niğde İl Özel İdaresi

2015

Tuz Gölü  Merkez İlçe, Kutlu Beldesi  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisine (Biyogaz Üretim ve Depolanma Tesis) Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP) Değişikliği   (4 pafta) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP) Değişikliği   ( 1 pafta) 

Şahıs

2015

Merkez İlçe Topakkaya Beldesi Ortaöğretim Alanı (NİP) Değişikliği (1 pafta)

Belediyesi

2014

Merkez İlçe Topakkaya Beldesi Ortaöğretim Alanı (UİP) Değişikliği (1 pafta)

Belediyesi

2014

Merkez, Aratol 1614 no’lu parselde Nazım İmar Planı (NİP)

-

2013

Merkez, Aratol 1614 no’lu parselde Uygulama İmar Planı (UİP)

-

2013

Eskil İlçesi 701-1,702-1,705-1-2-3-4-5,706-7-8,711-5,1006-8(NİP) değişikliği

-

2013

Eskil İlçesi, 701-1,702-1,705-1-2-3-4-5,706-7-8,711-5,1006-8(UİP) değişikliği

-

2013

Merkez İlçe, Kutlu Beldesi 117 Ada 1 parsel Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonunun Kreş ve Anaokulu olarak ( NİP) değişikliği

-

2013

Merkez İlçe, Kutlu Beldesi 117 Ada 1 parsel Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonunun Kreş ve Anaokulu olarak ( UİP) değişikliği

-

2013

Merkez İlçe, Acıpınar Beldesi Doğal Arıtma Yeri İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt

Acıpınar  Belediyesi

 

2013

Merkez  1/5.000 Nazım İmar Planı     (NİP) Revizyonu

Aksaray Belediyesi

2012

Merkez  1/1000  Uygulama  İmar Planı  (UİP) Revizyonu

Aksaray Belediyesi

2012

Çevre Düzeni Planı 1/50.000 Plan Hükümleri değişikliği (Cezaevi)

Aksaray Belediyesi, Yeşiltepe Belediye Bşk.

2012

Merkez İlçe Yeşiltepe Beldesi 1/5.000 Nazım İmar Planı     (NİP) Revizyonu

Yeşiltepe Belediye Bşk.

2012

Merkez İlçe Yeşiltepe Beldesi  1/1000 

Uygulama İmar Planı Revizyonu

Yeşiltepe Belediye Bşk.

2012

Aksaray İli Eskil İlçesi 1/1000  Uygulama  İmar Planı  (UİP) değişikliği

Eskil Belediye Bşk.

2012

Ağaçören İlçesi Yenice 1/5.000 Nazım İmar Planı (NİP) değişikliği 

Aksaray İl Özel İdaresi

2012

Ağaçören İlçesi Yenice Köyü 1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği

Aksaray İl Özel İdaresi

2012

Merkez   1/5.000 Nazım İmar Planı  (NİP) Revizyonu itiraz sonrası değişiklik

Aksaray Belediye Bşk.

2012

Merkez   1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP) Revizyonu  itiraz sonrası değişiklik

Aksaray Belediye Bşk.

2012

Acıpınar Belediyesine ait İmar Planı Yapımı

Belediyesi

2011

Sultanhanı Belediyesine ait İmar Planı Yapımı

Belediyesi

2011

Kutlu Belediyesi İmar Planı Yapımı

Belediyesi

2011

Ulukışla İmar Uygulaması İşi

Belediyesi

2011

Yeşiltepe Belediyesine ait İmar Planı Yapımı

Belediyesi

2011

Sultanhanı Belediyesi Şeker Fabrikası ve Kavşak alanı Nazım ve Uygulama imar planı onaması

Kurum

2011

Aksaray ili Eskil ilçesine ait 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği

Kurum

2011

Eskil İlçesi 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Eskil İlçesi 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Eskil Kapotaj Yaylası revizyon imar planı onaması

Kurum

2011

Eskil ilçesi Merkez Gelişme Alanına ait 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Eskil ilçesi 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Kurum

2011

Tuzgölü ÖÇKB Acıpınar Beldesi 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Aksaray İli, Eskil Beldesi  Bozcamahmut Yaylası 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Aksaray Kutlu Beldesi 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Sultanhanı Revizyon İmar planı onaması

Kurum

2011

Eskil ilçesi Çulfa Yaylası 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Tuz Gölü ÖÇKB Altınekin ilçesi İmar Planı1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Tuz Gölü ÖÇKB Sarayhan ilçesi İmar Planı 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Altınkaya İmar Planı (1/5000-1/1000)

Belediyesi

2010

Yeşiltepe İmar Uygulaması

Belediyesi

2009

Acıpınar İmar Planı

Belediyesi

2009

Ihlara Halihazır Harita Revizyonu

Belediye

2009

Selime Halihazır Harita Alımı

Belediyesi

2009

Altınekin Halihazır Harita Alımı

Belediyesi

2009

Aksaray İmar Planı

Belediyesi

2008

Sultanhanı İmar Planı

Belediyesi

2008

Eşmekaya İmar Planı

Belediyesi

2008

Yeşiltepe İmar Planı

Belediyesi

2008

Tuzgölü Çevre Düzeni Planı

Kurum

2008

İzleme Faaliyeti

Tuzgölü Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Kurum

2008

İmar   Planı   Yapımı    ve    Değişikliklerinin Yapılması

Kurum

2008 Kurum Personeli Eliyle

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

07.09.2007

Aratol İmar Planı (1/5000-1/1000)

Belediyesi

20.09.2006

Topakkaya İmar Planı (1/5000-1/1000)

Belediyesi

20.10.2006

Eskil İmar Planı (1/5000-1/1000)

Belediyesi

08.03.2005

Ulukışla İmar Planı (1/5000-1/1000)

Belediyesi

15.03.2004

 

ANKARA 1. DERECE DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

AOÇ, 1/10.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP)   

 Ankara Büyükşehir Belediyesi

2012 

Ankara İli, AOÇ, 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP)       

Ankara Büyükşehir Belediyesi

2012 

 

ANKARA  DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, İnözü Vadisi II. Derece Doğal Sit Alanı kapsamında İnözü Deresi boyunca “Yürüyüş Yolu” yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği (5 pafta) 

Beypazarı Belediye Başkanlığı

2015

Yenimahalle İlçesi Yeni Ankara Bulvarı 1/10000 (KANİP) Değişikliği  (1 pafta)

Büyükşehir Belediyesi

2014

Yenimahalle İlçesi AOÇ Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP)

 -

2013 

Yenimahalle İlçesi AOÇ Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (KAUİP)      

-

2013

Başbakanlık Kampüsü ve civarındaki yollara ilişkin (KANİP)

-

2013

Başbakanlık Kampüsü ve civarındaki yollara ilişkin (KAUİP)

-

2013

Yenimahalle İlçesi Yeni Çiftlik Bulvarı Hipodrom Cadde bağlantı yoluna ait (KANİP) değişikliği

-

2013

Yenimahalle İlçesi Yeni Çiftlik Bulvarı Hipodrom Cadde bağlantı yoluna ait (KAUİP) değişikliği

-

2013

Çankaya İlçesi 3.Derece doğal sit Alanı 2.Etap (KANİP) değişikliği

-

2013

Çankaya İlçesi 3.Derece doğal sit Alanı 2.Etap (KAUİP) değişikliği

-

2013

Çankaya İlçesi, Ahlatlıbel Mevkii, 27012 ada 6-B ve 7-A Parsellerde Resmi Kurum Alanına İlişkin (KANİP)

-

2013

Çankaya İlçesi, Ahlatlıbel Mevkii, 27012 ada 6-B ve 7-A Parsellerde Resmi Kurum Alanına İlişkin (KAUİP)

-

2013

Yenimahalle İlçesi, Başbakanlık Kampüsü ve civarındaki Yollara İlişkin (KAUİP)

-

2013

 

ANKARA - GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Gölbaşı ÖÇKB Gölbaşı İlçesi, TEİAŞ 380 Kv İç Anadolu DGKGS-Gölbaşı TM Enerji İletim Hattı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP)   ve Uygulama İmar Planı (UİP)   Değişikliği  

TEİAŞ

2015

Gölbaşı İlçesi, Kızılcasar Mah.  1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (1 pafta) ile 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği (1 pafta), 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (2 pafta) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (4 pafta) 

M. İhsan ARSLAN Vakfı

2015

Gölbaşı Oğulbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (1 pafta) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (3 pafta) 

Gölbaşı Belediye Başkanlığı

2015

Gölbaşı İlçesi Mogan Gölü Doğu Kıyısı Rekreasyon Alanı (NİP) (4 pafta)

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Mogan Gölü Doğu Kıyısı Rekreasyon Alanı (UİP) (20 pafta)

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi 222,223,224,225 Parsel (NİP) Değişikliği (2 pafta)

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi 222,223,224,225 Parsel (UİP) Değişikliği (2 pafta)

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi774 Ada 2 No’lu Parsele İlişkin (UİP) Değişikliği (4 pafta)

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi Mezarlık Alanına İlişkin (NİP) Değişikliği (1 pafta)

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi Mezarlık Alanına İlişkin (UİP) Değişikliği (1 pafta)

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Örencik Mahallesi 113393/1, 113396/1, 113399/3,113400/5 Parseller ve Çevresine İlişkin (NİP) Değişikliği (3 pafta)

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Örencik Mahallesi 113393/1, 113396/1, 113399/3,113400/5 Parseller ve

Çevresine İlişkin (UİP) "Değişikliği (9 pafta)

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi 113437 Ada 1,2,3 Parseller ve Çevresine İlişkin (UİP) Değişikliği (1 pafta)

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Mogan Gölü Doğu Kıyısı (NİP) (2 pafta) İtiraz sonrası Değişiklik

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Mogan Gölü Doğu Kıyısı (UİP) (3 pafta) İtiraz sonrası Değişiklik

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Eymir Mahallesi Tatbikat Camii ve çevresine ilişkin (NİP) değişikliği

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Eymir Mahallesi Tatbikat Camii ve çevresine ilişkin (UİP) değişikliği (8 Pafta)

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit alanı KANİP (1 pafta)

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit alanı KAUİP (1 pafta)

Gölbaşı Belediyesi

2014

Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi 1112 ada 3,113436 ada 1-2, 113435 ada 1, 113439 ada 7 no’lu parsellere ilişkin Nazım İmar Planı (NİP)

-

2013

Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi 1112 ada 3,113436 ada 1-2, 113435 ada 1, 113439 ada 7 no’lu parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı (UİP)

-

2013

Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi 1439 Ada 2 parsel ( NİP) değişikliği

-

2013

Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi 1439 Ada 2 parsel ( UİP) değişikliği

-

2013

Gölbaşı İlçesi Gökçehöyük Mahallesi 1 Ada 1 parsel LPG ilavesi ( NİP) değişikliği

-

2013

Gölbaşı İlçesi Gökçehöyük Mahallesi 1 Ada 1 parsel LPG ilavesi ( UİP) değişikliği

-

2013

Gölbaşı İlçesi Eymir Mahallesi 579 ada 6 parselde ( NİP) değişikliği

-

2013

Gölbaşı İlçesi Eymir Mahallesi 579 ada 6 parselde ( UİP) değişikliği

-

2013

Gölbaşı İlçesi GOP Mahallesi 1399 Ada 1 ve 2 Parseller ( NİP) değişikliği

-

2013

Gölbaşı İlçesi GOP Mahallesi 1399 Ada 1 ve 2 Parseller (UİP) değişikliği

-

2013

Gölbaşı İlçesi Örencik Orta Yoğunluklu Konut Alanı ve Oğulbey Sanayi Alanı İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüdü

Gölbaşı Belediyesi

2013

Gölbaşı-Hacılar Mah 1/5.000 Nazım İmar Planı     (NİP) değişikliği

Gölbaşı Belediyesi

2012

Gölbaşı-Hacılar 1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği

Gölbaşı Belediyesi

2012

Gölbaşı İlçesi, Gerder-Yaylabağ  1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği

Gölbaşı Belediyesi

2012

Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Bahçelievler Mah. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/5.000 Nazım İmar Planı  (NİP) Revizyonu

Gölbaşı Belediyesi

2012

Bahçelievler Mahallesinde teknik Altyapıya ilişkin Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği

Gölbaşı Belediyesi

2012

Gölbaşı ilçesi  Ballıkpınar 1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği

Gölbaşı Belediyesi

2012

Gölbaşı İlçesi Karşıyaka 1/5.000 Nazım İmar Planı  (NİP) değişikliği 

Gölbaşı Belediyesi

2012

Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi 1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği (2 adet)

Gölbaşı Belediyesi

2012

Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mahallesi 1/5.000 Nazım İmar Planı  (NİP) değişikliği   

Gölbaşı Belediyesi

2012

Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mahallesi 1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP)  değişikliği (2 adet)

Gölbaşı Belediyesi

2012

Gölbaşı İlçesi Örencik Mahallesi 1/5.000 Nazım İmar Planı (NİP)  

Gölbaşı Belediyesi

2012

Gölbaşı İlçesi Örencik Mahallesi 1/5.000 Nazım İmar Planı (UİP)  

Gölbaşı Belediyesi

2012

Gölbaşı İlçesi Taşpınar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Kurum

2011

Gölbaşı İlçesi 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Gölbaşı İlçesi Mogan Gölü Doğu Kıyısı Özel Proje Alanı 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Merkez Planları 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Gölbaşı ÖÇKB 101 adet Trafo yerine ait imar plan değişikliği

Kurum

2011

Gölbaşı Belediyesi imar planı değişikliği teklifi

Kurum

2011

Gölbaşı merkez Planı 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Mogan gölü Doğu Kıyısı Özel Proje Alanı imar Planı 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Gölbaşı İlçesi  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

Kurum

2011

Ankara Gölbaşı ilçesi Orta yoğunluklu gelişme konut alanları

Kurum

2011

Gölbaşı ÖÇKB ÇDP itiraz

Kurum

2011

Gölbaşı Çevre Düzeni Planı Revizyonu

Kurum

2010 Kurum Personel Eliyle  

Gölbaşı Çevre Düzeni Planı Revizyonu

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Gölbaşı (Merkez) imar planlan

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Rekreasyon Alanları İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personel Eliyle

İmar   Planı   Yapımı    ve    Değişikliklerinin yapılması (40 adet)

Kurum Personeli Eliyle

2009 Kurum Personeli Eliyle

Gölbaşı Uydu Görüntüsü Alımı

Özel Sektör

2009

Gölbaşı Çevre Düzeni Planı Revizyonu

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Gölbaşı (Merkez) imar planları

Kurum

2008

İzleme Faaliyeti

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerin yapılması (114 adet)

Kurum

2008 Kurum Personeli Eliyle

Rekreasyon Alanları İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Gölbaşı Çevresindeki Köylere Ait 178 Adet İmar Planı

Belediyesi

2006 - 2007

Gölbaşı Merkez (Revizyon)

Belediyesi

13.04.2006

Gölbaşı Merkez Nazım İmar Planı         ( 1/5000)

Belediyesi

13.04.2006

Gölbaşı Rekreasyon Alanları

Belediyesi

04.04.2000

Gölbaşı Merkez (Revizyon)

Belediyesi

07.10.1998

Taşpınar Köyü 700''lük Alan 1. Bölge

Belediyesi

29.12.1997

Taşpınar Köyü 700''lük Alan 2. Bölge

Belediyesi

29.12.1997

Gölbaşı Rekreasyon Alanları Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

03.04.1995

Gölbaşı ve Çevresi Nazım İmar Planı     ( 1/5000)

Belediyesi

15.07.1994

TEK Tesisleri

Belediyesi

03.02.1992

Polis Enstitüsü

Belediyesi

15.07.1992

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

31.08.1992

 

ANKARA - TUZGÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Şereflikoçhisar  1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

İmar   Planı   Yapımı    ve    Değişikliklerinin yapılması (2 adet)

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Tuzgölü Çevre Düzeni Planı

Kurum

2009 İzleme Faaliyeti

Tuzgölü Çevre Düzeni Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Tuzgölü Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Kurum

2008

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerin Yapılması (3 adet)

Kurum

2008 Kurum Personeli Eliyle

1/50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

07.09.2007

 

ANTALYA - BELEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Manavgat İlçesi Evrenseki Mahallesi Nazım İmar Planı Değişikliği (NİP) Değişikliği (1 pafta) Uygulama İmar Planı (UİP) Değişikliği (1 pafta)  

Özel Sektör

2015

Serik İlçesi Belek Karadayı Mah. "Lise Alanı" 1/1000 ölçekli Nazım Uygulama İmar Planı değişikliği (1 pafta) (UİP)

Özel Sektör

2015

Manavgat İlçesi, Evrenseki Mah 185 ada 1-2 ve 123 ada 5 nolu parseller 1/5000 (1) ve 1/1000 (2) imar planları değişikliği

Özel Sektör, Vakıf

2015

Serik İlçesi Belek Karadayı Mah. "Lise Alanı" 1/1000 ölçekli Nazım Uygulama İmar Planı değişikliği (1 pafta) (UİP)

Serik Kaymakamlığı (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü), Belediyesi

2015

Manavgat İlçesi Gündoğdu Beldesi (NİP) (8 pafta)

Belediyesi

2014

Manavgat İlçesi Gündoğdu Beldesi (UİP)

(35 pafta)

Belediyesi

2014

Serik İlçesi, ,Boğazkent Mahallesi 441,442,443,2008,2011ve2041 No’lu Parseller (NİP) ilave ve Revizyon (1 pafta)

Belediyesi

2014

Serik İlçesi, ,Boğazkent Mahallesi 441,442,443,2008,2011ve2041 No’lu Parseller (UİP) ilave ve Revizyon (1 pafta)

Belediyesi

2014

Manavgat İlçesi Evrenseki Beldesi 106 Ada 1 parsel (NİP) değişikliği

-

2013

Manavgat İlçesi Evrenseki Beldesi 106 Ada 1 parsel (UİP) değişikliği

-

2013

Belek ÖÇKB Çevre Düzeni Planı 1/25.000 Plan Hükümleri değişikliği

Valilik  

2012

Serik İlçesi Gündoğdu Beldesi 1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP) değişikliği

Valilik, Gündoğdu Belediyesi

2012

Serik İlçesi 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı  (KAUİP) değişikliği

Valilik, Gündoğdu Belediyesi

2012

Serik İlçesi Acısu Mevkii Belek Beldesi  1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP)

Belek Belediyesi

2012

Manavgat  İlçesi   Evrenseki Beldesi 1/5.000 Nazım İmar Planı (NİP) değişikliği

Evrenseki Belediyesi

2012

Manavgat  İlçesi   Evrenseki Beldesi 1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği 

Evrenseki Belediyesi

2012

Evrenseki Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı

Kurum

2011

Antalya ili Serik ilçesi Karadayı Kırsal Nitelikli Turizm alanı

Kurum

2011

Evrenseki  Uygulama İmar Planı Değişikliği

Kurum

2011

Boğazkent  plan değişikliği hk.

Kurum

2011

Boğazkent belediyesi   1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Belek ÖÇKB Evrenseki beldesi Kadastrol  plan değişikliği

Kurum

2011

Çolaklı Beldesi   plan değ.

Kurum

2011

Boğazkent beldesi Serik Beldesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Kurum

2011

Belek Çevre Düzeni Planı

Kurum Personeli Eliyle

2009 Kurum Personeli Eliyle

Karadayı imar Planı

Kurum Personeli Eliyle

2009 Kurum Personeli Eliyle

Çolaklı Kıyı Kesimine ait İmar Planı Revizyonu

Kurum Personeli Eliyle

2009 Kurum Personeli Eliyle

İmar   Planı   Yapımı    ve   Değişikliklerinin yapılması (10 adet)

Kurum Personeli Eliyle

2009 Kurum Personeli Eliyle

İmar Planı   Yapımı   ve   İmar Uygulaması -Yavrudoğan/Kısalar/Gündoğdu

Birlik, Belediyeler

2009

İmar Uygulaması - Boğazkent

Birlik, Belediyeler

2009

Denizyaka Halihazır Harita Alımı

Birlik, Belediyeler

2009

Belek Çevre Düzeni Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Karadayı İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Çolaklı Kıyı Kesimine ait İmar Planı Revizyonu

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Boğazkent İmar Planı

Birlik/Belediye

2008

Evrenseki İmar Planı

Belediyesi

2008

Boğazkent Kıyı Kesimi Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

16.02.2001

Karadayı Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

03.03.1999

Karadayı Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

03.03.1999

Çolaklı Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

17.06.1994

Çolaklı Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

12.12.1994

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

12.08.1993

Çolaklı Nazım İmar Planı( 1/5000)

Belediyesi

07.08.1992

Evrenseki Kıyı Kesimi Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

11.12.1992

 

ANTALYA- KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Kaş-Kekova ÖÇKB Demre İlçesi 1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP) 

Demre Kaymakamlığı, Valilik, Ulaştırma Bakanlığı

2012

Kaş-Kekova ÖÇKB Demre İlçesi 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı    (KAUİP) 

Demre Kaymakamlığı, Valilik

2012

Antalya Kaş İlçesi Yeşilköy Beldesine ait 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği

Kurum

2011

Kaş ilçesi Gelemiş köyüne ait 1/1000 ölçekli KAİP Değişikliği

Kurum

2011

Kale-Üçağız İmar Planı Yapımı İşi

Özel Sektör

2010-2011

Kale - Uçağız İmar Planı Yapımı

Özel Sektör

2009

Kekova Çevre Düzeni Planı Revizyonu

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (2 adet)

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Geleneksel Mimari Karakterin belirlenmesi için etüd çalışması

Kurum

2008

Kekova Çevre Düzeni Planı Revizyonu

Kurura

2008

 İzleme Faaliyeti

İmar Planı Yapma ve Değişikliklerinin Yapılması (6 adet)

Kurum

2008 Kurum Personeli Eliyle

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

17.05.1991

 

ANTALYA- PATARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Kaş İlçesi  Ova Beldesi 1/5.000 Nazım İmar Planı (NİP) değişikliği

Ova Belediye Başkanlığı, Valilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2012

Kaş İlçesi  Ova Beldesi 1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP)  değişikliği

Ova Belediye Başkanlığı, Valilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2012

Patara Bölgesi Kaş ilçesi Yeşilköy beldesine ait 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği

Kurum

2011

Patara ÖÇKB Karadere Beldesi park, hal, ve Pazar alanı 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu

Kurum

2010

Kınık İmar Planı

Kurum

2009 İzleme Faaliyeti

Ova imar Planı

Kurum

2009

İzleme Faaliyeti

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (10 adet)

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Kınık İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Ova İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Gelemiş İmar Planı

Valilik

2008

Yeşilköy İmar Planı

 

2008

 İzleme Faaliyeti

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerin yapılması (7 adet)

Kurum

2008 Kurum Personeli Eliyle

Yeşilköy Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

13.07.2006

Yeşilköy Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

13.07.2006

Ova Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

21.12.1998

Ova Nazım İmar Planı( 1/5000)

Belediyesi

21.12.1998

Kınık Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

27.02.1997

Kınık Nazım İmar Planı( 1/5000)

Belediyesi

27.02.1997

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

17.05.1991

 

ANTALYA  DOĞAL SİT-TABİAT PARKI

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Kemer İlçesi  Ulupınar Mahallesi Çıralı Mevkiinde Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı

Kurum

2015

Muratpaşa İlçesi, Demircikara Mah, Denizfenerine ait 1/5000 KANİP (1) ve 1/1000 KAUİP (1)

Kurum

2015

Kemer İlçesi, Beldibi Yerleşmesi 1/5000 (1) KANİP ve 1/1000(1) KAUİP değişikliği

Özel Sektör

2015

Alanya İlçesi, Avsallar İncekum Tabiat Parkı 1/5000 (1) ve 1/1000 (1) plan hükmü değişikliği

Kurum

2015

Konyaaltı İlçesi Kargıcak -1 Günübirlik Tesis Alanı (KANİP) (1 pafta)

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

2014

Konyaaltı İlçesi Kargıcak -1 Günübirlik Tesis Alanı (KAUİP) (2 pafta)

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

2014

Konyaaltı İlçesi, Sarısu I ve II . Derece Doğal Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanı Teleferik Alt İstasyon Alanı (KAUİP) değişikliği

 -

2013

Konyaaltı İlçesi Tünektepe Sarısu Beldibi Kıyı Bandı 3. Derece Doğal Sit alanı Teleferik hattı ve Üst İstasyon Alanı (KANİP)

 -

2013

Konyaaltı İlçesi Tünektepe Sarısu Beldibi Kıyı Bandı 3. Derece Doğal Sit alanı Teleferik hattı ve Üst İstasyon Alanı (KAUİP)

 -

2013

 

ARDAHAN YABAN HAYATINI KORUMA SAHASI

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Posof İlçesi, Türkgözü Köyü, 103 ada 51-65 parseller 1/5000 (1) ve 1/1000 (1) İmar planları

Kurum

2015

Posof İlçesi Türkgözü Köyü ‘Resmi Kurum Alanı’ ve ‘Park Alanı’ 1/5000 (1) ve 1/1000 (2) imar planları

Kurum

2015

Posof İlçesi Çambeli köyü Afetzede yerleşim alanı ( NİP)

 -

2013

Posof İlçesi Çambeli köyü Afetzede yerleşim alanı ( UİP)

 -

2013

 

AYDIN  DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Söke İlçesi Doğanbey Köyü 1/5000 ölçekli, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı KANİP 15105 (1 Pafta) ve 1/1000 ölçekli, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı KAUİP 15106 (4 Pafta) 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

2015

 

BALIKESİR DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Marmara İlçesi Marmara Adası RES (KANİP) (2 pafta)

 EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Marmara İlçesi Marmara Adası RES (KAUİP) (8 pafta)

 EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

 

BURSA  DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Kestel İlçesi Derekızık Mahallesi, Danalar Mevkii Su Dolum Tesisi Amaçlı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı KAUİP 15531 (2 Pafta)  

 

2015

Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi 4162 Ada 3 Parsele ilişkin (KANİP) Değişikliği (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi 4162 Ada 3 Parsele ilişkin (KAUİP) Değişikliği (2 Pafta)

Belediyesi

2014

Yıldırım İlçesi 2. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı Bursa Hafif Raylı sistemi (Doğu Hattı)

(KAUİP) Değişikliği (9 Pafta)

Belediyesi

2014

Kestel  İlçesi Derekızık Mevkii 104 Ada 34….41ve 58,59 Parsellere ait (KANİP) Değişikliği (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Yıldırım İlçesi Derekızık Mevkii 104 Ada 34-35-36-37-38-39-40-41-58-59 Parseller (KANİP) İtiraz sonrası değişiklik (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Yıldırım İlçesi Derekızık Mevkii 104 Ada 34-35-36-37-38-39-40-41-58-59 Parseller (KAUİP) İtiraz sonrası değişiklik (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi 4162 Ada 3 Parsel (KANİP) İtiraz sonrası değişiklik (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi 4162 Ada 3 Parsel (KAUİP) İtiraz sonrası değişiklik (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Bursa Tramvay Projesi T1 Kent Meydanı Heykel Hattı (ÇDP) değişikliği

-

2013

Bursa Tramvay Projesi T1 Kent Meydanı Heykel Hattı (KANİP) Değişikliği

-

2013

Bursa Tramvay Projesi T1 Kent Meydanı Heykel Hattı (KAUİP) Değişikliği

-

2013

Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Tescilli Manolya Ağacına ilişkin 5269 ada 6 parsel (UİP) Değişikliği

-

2013

Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi 4142 ada 2 ve 198 no’lu parseller (KANİP) değişikliği

-

2013

Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi 4142 ada 2 ve 198 no’lu parseller (KAUİP) değişikliği

-

2013

Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi 4165 ada 21 nolu Parsele ait (KANİP) Değişikliği

-

2013

Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi 4165 ada 21 nolu parsele ait (KAUİP) Değişikliği

-

2013

Osmangazi İlçesi, Uludağ Milli Parkı Sarıalan Mevkii (KANİP)

-

2013

Osmangazi İlçesi, Uludağ Milli Parkı Sarıalan Mevkii (KAUİP)

-

2013

Osmangazi  İlçesi  1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı   (KAUİP) değişikliği

Valilik, Bursa Büyükşehir Belediyesi

2012

Osmangazi  İlçesi  kükürtlü kaplıca  turizm merkezi  1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı   (KAUİP) değişikliği 

Valilik, Kültür ve Turizm Bakanlığı

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURSA MİLLİ PARK

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

BURSA İli Uludağ Milli Parkı 1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Belediye, Kültür ve Turizm Bakanlığı

2012

Bursa İli Uludağ Milli Parkı 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı  (KAUİP) 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Belediye

2012

Uludağ Milli Parkı Çobankaya ve Karabelen mevkii  1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Belediye, Kültür ve Turizm Bakanlığı

2012

Uludağ Milli Parkı Çobankaya ve Karabelen mevkii  1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP) 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Belediye

2012

Uludağ Milli Parkı Mevcut Teleferik Hattı Plan notu değişikliği   1/5000 NİP

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Belediye

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇANAKKALE DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Gelibolu İlçesi, Bolayır Köyü 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği (6 pafta) ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği (31 pafta) 

 

2015

Gelibolu İlçesi Bolayır Köyü (KANİP) (9 pafta)

  Belediyesi

2014

Gelibolu İlçesi Bolayır Köyü

(KAUİP) (57 pafta)   

  Belediyesi

2014

 

 

ÇANAKKALE MİLLİ PARK

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Eceabat İlçesi, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Ağaderesi Mevkii, Ağaderesi Şehitliği (KANİP)

-

2013

Eceabat İlçesi, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Ağaderesi Mevkii, Ağaderesi Şehitliği (KAUİP)

-

2013

Gelibolu Yarımadası 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı     (KAUİP)  onayı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Kültür ve Turizm Bak.

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇANAKKALE-SAROS ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Gelibolu İlçesi  Koruköy-Yeniköy-Ocaklı Köyleri Koruma Amaçlı İmar Planı     

Kurum

2015

Gelibolu İlçesi Güneyli Kıyı Kesimi Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı

Kurum

2015

Gelibolu İlçesi Koruköy, Yeniköy, Ocaklı yerleşimlerinin Koruma Amaçlı  İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt işi  

Kurum

2015

Gelibolu İlçesi Bolayır Yerleşimi İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüdü

 Bolayır Belediyesi

2013

Gelibolu İlçesi Gelibolu Yerleşimi İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüdü 

 Gelibolu Belediyesi

2013

Gelibolu İlçesi Evreşe Yerleşimi İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüdü

 Evreşe Belediyesi

2013

Gelibolu İlçesi Kavakköy Yerleşimi İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüdü)

 Kavakköy Belediyesi

2013

 

ÇANKIRI ILGAZ  DAĞI  MİLLİ PARK

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Ilgaz İlçesi Ilgaz Dağı Milli Parkı 5 no’lu Kayak Pisti ve Telesiyej Hattına ait Nazım İmar Planı (NİP)

-

2013

Ilgaz İlçesi Ilgaz Dağı Milli Parkı 5 no’lu Kayak Pisti ve Telesiyej Hattına ait Uygulama İmar Planı (UİP)

 -

2013

 

DENİZLİ - PAMUKKALE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Denizli İli Pamukkale ÖÇKB Pamukkale İlçesi Karahayıt Mahallesi   Pamukkale Üniversitesi Hastahanesi Uygulama İmar Planı 15215.1 (UİP) Değişikliği  

 

2015

Pamukkale İlçesi Karahayıt Beldesi Fatih Mahallesi 212 Ada 3 Parsel Özel Sağlık Alanı Amaçlı (NİP) Değişikliği  (1 pafta)

Belediyesi

2014

Pamukkale İlçesi Karahayıt Beldesi Fatih Mahallesi 212 Ada 3 Parsel Özel Sağlık Alanı Amaçlı (UİP) Değişikliği (2 pafta)

Belediyesi

2014

Pamukkale İlçesi Akköy Mahallesi (NİP) Revizyonu (3 Pafta)

Belediyesi

2014

Pamukkale İlçesi Akköy Mahallesi (UİP) Revizyonu (12 Pafta)

Belediyesi

2014

Akköy Yerleşimi İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt

Akköy Belediyesi

2013

Pamukkale Ören yeri  1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik

2012

Pamukkale Beldesi 1/5.000 Nazım İmar Planı  (NİP) değişikliği

Pamukkale Belediye Bşk.

2012

Pamukkale Beldesi 1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği

Pamukkale Belediye Bşk.

2012

Pamukkale-Develi Ören Yeri 1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP) değişikliği

Denizli İl Özel İdaresi

2012

Pamukkale-Develi Ören Yeri  1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP) değişikliği

Denizli İl Özel İdaresi

2012

Akköy İlçesi   1/5.000 Nazım İmar Planı (NİP) değişikliği      

Akköy Belediye Bşk., Valilik

2012

Akköy İlçesi   1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği   

Akköy Belediye Bşk., Valilik

2012

Akköy  İlçesi Develi Köyü ilave ve Revizyon 1/5.000 Nazım İmar Planı (NİP) 

Denizli İl Özel İdaresi, Develi Köyü Muhtarlığı, Denizli Çev. Ve Şeh. İl Müd.

2012

Akköy  İlçesi Develi Köyü 1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP)

Denizli İl Özel İdaresi, Develi Köyü Muhtarlığı, Denizli Çev. Ve Şeh. İl Müd.

2012

Karahayıt 1/5000 Nazım İmar planı ve 1/1000 Uygulama imar planı değişikliği

Kurum

2011

Pamukkale Hieropolis Arkeolejik ve Doğal sit Koruma Geliştirme 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Karahayıt ilçesi 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Pamukkale İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Akköy İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Develi-Yeniköy İmar Planları

Kurum

2009  Kurum Personeli Eliyle

İmar    Planı    Yapımı    ve    Değişikliklerinin yapılması (5 adet)

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

İmar Planı     Yapımı   ve İmar Uygulaması -Karahayıt

Birlik, Belediyeler

2009

İmar Planı    Yapımı   ve İmar Uygulaması -Akköy/Yeniköy/Pamukkale

İl Özel İdaresi

2009

Karahayıt Jeoteknik Etüd

Birlik/Belediyeler

2008

Pamukkale İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Akköy İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Develi-Yeniköy İmar Planları

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerin Yapılması (3 adet)

Kurum

2008 Kurum Personeli Eliyle

Pamukkale Nazım İmar Planı( 1/5000)

Belediyesi

25.04.2006

Karahayıt Nazım İmar Planı( 1/5000)

Belediyesi

13.06.2002

Develi Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

22.11.2000

Yeniköy Nazını İmar Planı( 1/5000)

Belediyesi

22.11.2000

Develi Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

22.11.2000

Yeniköy Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

22.11.2000

Pamukkale Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

14.04.1998

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

13.08.1993

Pamukkale Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

28.08.1991

Akköy Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

29.08.1991

Karahayıt Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

20.12.1991

 

ERZURUM MİLLİ PARK

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Merkez İlçe Nene Hatun Tarihi Milli Parkı KANİP (2 pafta)    

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

2014

Merkez İlçe Nene Hatun Tarihi Milli Parkı KAUİP (16 pafta)

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

2014

 

ERZURUM DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Pasinler İlçesi Kaplıcalar Mahallesi III.Derece Doğal sit alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP)  ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (KAUİP)  

 Belediyesi

2015

 

GİRESUN DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Merkez İlçe, Kale Mahallesi, I. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanında Teleferik Dönüş İstasyonu ve Hattına İlişkin (KANİP)   

 -

2013

Merkez İlçe, Kale Mahallesi, I. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanında Teleferik Dönüş İstasyonu ve Hattına İlişkin (KANİP)

 -

2013

 

İSTANBUL DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Kadıköy İlçesi Hasanpaşa Mah.  Kurbağalıdere , 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP)   (1 Pafta) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (KAUİP)   (2 Pafta)  

 

2015

Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı itirazların değerlendirilmesine ilişkin değişiklikler (1/5000=1 Pafta, 1/1000=2 Pafta) 

 

2015

Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı itirazların değerlendirilmesine ilişkin değişiklikler  (1/5000=7 Pafta, 1/1000=26 Pafta)

 

2015

Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Mahallesi, 2 Pafta, 238 Parsel Özel Proje Alanı’na ilişkin 1/5000 KANİP (2 Pafta) ve 1/1000 KAUİP (3 Pafta) 

 

2015

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer İlçesi Uskumruköy ve Beykoz İlçesi İshaklı (KANİP) (7 pafta)

Karayolları Genel Müdürlüğü

2014

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer İlçesi Uskumruköy ve Beykoz İlçesi İshaklı (KAUİP) (9 pafta)

Karayolları Genel Müdürlüğü

2014

Beşiktaş İlçesi Ihlamur Kasrı 1. ve 3. Derece DSA ve EGS ile Abbasağa parkı 1. Derece DSA (KANİP) (3 pafta)

Belediyesi

2014

Beykoz İlçesi Polonezköy Yerleşimine ait (KANİP) Değişikliği (1 pafta)

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Belediye

2014

Beykoz İlçesi Polonezköy Yerleşimine ait (KAUİP) Değişikliği (5 pafta)

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Belediye

2014

Adalar İlçesi Heybeliada Mah 156 Ada 1 parsel(Yassıada) KAUİP) Plan Notu Değişikliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2014

Adalar İlçesi Heybeliada Mah 97 Ada 1 parsel (Sivriada) KAUİP) Plan Notu Değişikliği (1 Pafta)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2014

Beşiktaş İlçesi Ihlamur Kasrı III. Derece Doğal Sit Alanı ve Etkilenme ve Geçiş Sahasına ilişkin (KANİP) Değişikliği (2 Pafta)

Büyükşehir Belediyesi

2014

Beykoz İlçesi Beykoz I. Bölge (KANİP) Revizyonu (8 pafta)

Belediyesi

2014

Beykoz İlçesi Beykoz I. Bölge (KAUİP) Revizyonu (52 pafta)

Belediyesi

2014

Üsküdar İlçesi, Kısıklı Mahallesi (KANİP) Değişikliği

-

2013

Üsküdar İlçesi, Kısıklı Mahallesi (KAUİP) Değişikliği

-

2013

Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi 202 Pafta 1324 Ada 4-5 No’lu Parseller İle Bir Kısmı Park Ve Yol Alanına İlişkin (KANİP)

-

2013

Üsküdar İlçesi Burhaniye Mahallesi 202 Pafta 1324 Ada 4-5 No’lu Parseller İle Bir Kısmı Park Ve Yol Alanına İlişkin (KAUİP)

-

2013

Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi 155 pafta 31 Ada 1 parsel (KANİP) değişikliği

-

2013

Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi 155 pafta 31 Ada 1 parsel (KAUİP) değişikliği

-

2013

Kadıköy İlçesi Osmanağa Mahallesi Kuşdili Çayırı Mevkii 1 ada 71-72 parseller (KANİP) değişikliği

-

2013

Kadıköy İlçesi Osmanağa Mahallesi Kuşdili Çayırı Mevkii 1 ada 71-72 parseller (KAUİP) değişikliği

-

2013

Sultanbeyli İlçesi Necip Fazıl Mahallesi “Mesleki teknik Eğitim Alanı” (KANİP) değişikliği

-

2013

Sultanbeyli İlçesi Necip Fazıl Mahallesi “Mesleki teknik Eğitim Alanı” (KAUİP) Onayı

-

2013

Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi 156 Ada 1 Parsel ilişkin (KANİP)

-

2013

Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi 156 Ada 1 Parsel ilişkin (KAUİP)

-

2013

Kağıthane İlçesi Talatpaşa Mahallesi 4519 Ada 4 no’lu parsel (KANİP) değişikliği

-

2013

Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi 97 Ada 1 no’lu parsel (Sivriada) (KANİP)

-

2013

Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi 97 Ada 1 no’lu parsel (Sivriada) (KAUİP)

-

2013

Şişli İlçesi Dikilitaş Mahallesi 1199 Ada 230 no’lu parsel (Likör Fab) (KANİP) değişikliği

-

2013

Şişli İlçesi Dikilitaş Mahallesi 1199 Ada 230 no’lu parsel (Likör Fab) (KAUİP) değişikliği

-

2013

Beykoz İlçesi Çayağzı (Riva) Dere geçiş köprüsü rehabilitasyon projesi (KANİP) değişikliği

-

2013

Beykoz İlçesi Çayağzı (Riva) Dere geçiş köprüsü rehabilitasyon projesi (KAUİP) değişikliği

-

2013

Kadıköy İlçesi Zühtü paşa Mahallesi 98 pafta 99/5 ada 42 no’lu parsel ile tescil hariç imar yolu ve park alanına dair (KANİP) değişikliği

-

2013

Kadıköy İlçesi Zühtü paşa Mahallesi 98 pafta 99/5 ada 42 no’lu parsel ile tescil hariç imar yolu ve park alanına dair (KAUİP) değişikliği

-

2013

Sarıyer İlçesi Akat mahallesi Rumelifeneri Köyü Düzbağlar Mevkii 1 pafta 25 no’lu parselde korugan alanının işlenmesine dair (KAUİP) değişiklik

-

2013

Küçükçekmece İlçesi Soğuksu Mevkii 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanında “Konut Alanı”, “Sağlık Tesisı”, “Dini Tesis Alanı” ve “Park ve Dinlenme Alanı” Oluşturulmasına ilişkin (KANİP)

-

2013

Küçükçekmece İlçesi Soğuksu Mevkii 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanında “Konut Alanı”, “Sağlık Tesisı”, “Dini Tesis Alanı” ve “Park ve Dinlenme Alanı” Oluşturulmasına ilişkin (KAUİP)

-

2013

Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy Mahallesi Zekeriyaköy Toplu Konut Alanı (KANİP)

-

2013

Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy Mahallesi Zekeriyaköy Toplu Konut Alanı (KAUİP)

-

2013

Sarıyer İlçesi Gümüşdere Kısırkaya Bölgesi (KANİP) Değişikliği

-

2013

Sarıyer İlçesi Gümüşdere Kısırkaya Bölgesi (KAUİP) Değişkliği

-

2013

Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi 156 Ada 1 Parsel Yassıada (KANİP) değişikliği

-

2013

Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi 156 Ada 1 Parsel Yassıada (KAUİP) değişikliği

-

2013

Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi 97 Ada 1 Parsel Sivriada (KAUİP) değişikliği

-

2013

Beykoz İlçesi, Polonezköy Köy Yerleşik alanına İlişkin ( KANİP)

-

2013

Beykoz İlçesi, Polonezköy Köy Yerleşik alanına İlişkin ( KAUİP)

-

2013

Sarıyer İlçesi, 1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP)     

Valilik, Belediye

2012

Sarıyer İlçesi  1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP)       

Valilik, Belediye

2012

İstanbul İli Üsküdar  İlçesi 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP)  değişikliği    

Valilik, Belediye

2012

Beşiktaş İlçesi   1/1.000 Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği  

Valilik, Belediye

2012

Beşiktaş İlçesi 1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP) değişikliği      

Valilik, Belediye

2012

Beşiktaş İlçesi 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP) değişikliği

Valilik, Belediye

2012

Sarıyer   İlçesi  1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP) değişikliği

Valilik, Belediye

2012

Sarıyer   İlçesi  1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı   (KAUİP) değişikliği

Valilik, Belediye

2012

Üsküdar Kısıklı 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP) değişikliği 

Valilik, Belediye

2012

Beykoz İlçesi 1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP)  değişikliği

Valilik, Belediye

2012

Beykoz İlçesi 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP)  değişikliği

Valilik, Belediye

2012

Kadıköy İlçesi 1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP) 

Valilik, Belediye

2012

Kadıköy İlçesi 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP)  

Valilik, Belediye

2012

 

İSTANBUL TABİAT PARKI

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Tuzla İlçesi Hacet Deresi Tabiat Parkı (NİP)   (1 pafta)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

2014

Tuzla İlçesi Hacet Deresi Tabiat Parkı ( UİP)  (1 pafta)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

2014

Şişli İlçesi Fatih Ormanı Tabiat Parkı 1/5.000 Nazım İmar Planı  (NİP)

 Valilik, Belediye, Orman ve Su İşl. Bak.

2012 

Şişli İlçesi Fatih Ormanı Tabiat Parkı

1/1.000 Uygulama  İmar Planı  (UİP)       

Valilik, Belediye, Orman ve Su İşl. Bak.

2012 

 

İZMİR DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Çeşme İlçesi Mare Manastır AŞ'ye ait "Mare Manastır RES" 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (2 pafta), 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (4 pafta)  

Özel Sektör

2015

İzmir İli Çeşme İlçesi Güral AŞ'ye ait "Germiyan RES" 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (1 pafta), 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (5 pafta)  

Özel Sektör

2015

Çeşme İlçesi Altınkum Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP)   ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı KAUİP   itirazları  

Özel Sektör

2015

Çeşme İlçesi Altınkum Turizm Merkezine ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (1 pafta), 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (4 pafta), 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (14 pafta) 

Özel Sektör

2015

Seferihisar İlçesi Sığacık Mevkii 40 Ada 17,18,19,20,21,28 Parsellere İlişkin (KANİP) (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Seferihisar İlçesi Sığacık Mevkii 40 Ada 17,18,19,20,21,28 Parsellere İlişkin (KAUİP) (2 Pafta)

Belediyesi

2014

Selçuk İlçesi Çataltepe Mevkii RES (KANİP) (5 pafta)

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Selçuk İlçesi Çataltepe Mevkii RES (KAUİP) (12 pafta)

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Urla İlçesi Gülbahçe Mah 686 no’lu parsele ilişkin (KANİP) Değişikliği (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Urla İlçesi Gülbahçe Mah 686 no’lu parsele ilişkin (KAUİP) Değişikliği (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Seferihisar Beldesi Sığacık RES (KANİP) İtirazlar sonrası Değişiklik (1 Pafta)

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Seferihisar Beldesi Sığacık RES (KAUİP) İtirazlar sonrası Değişiklik (1 Pafta)

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Urla İlçesi RES (KANİP) (2 Pafta)

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Urla İlçesi RES (KAUİP) (9 Pafta)

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Çeşme İlçesi Karadağ, Çiftlik Köyü RES (KANİP)

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Çeşme İlçesi Karadağ, Çiftlik Köyü RES (KAUİP) (7 Pafta)

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Çeşme İlçesi Altınkum Turizm Merkezi (KANİP) (4 Pafta)

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Çeşme İlçesi Altınkum Turizm Merkezi (KAUİP) (16 Pafta)

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Çeşme İlçesi Alaçatı Beldesi Karadağ Mevkii “Alaçatı RES” (KANİP) (2 Pafta) 7680

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Çeşme İlçesi Alaçatı Beldesi Karadağ Mevkii “Alaçatı RES” (KAUİP) (6 Pafta)

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Balçova İlçesi İnciraltı Turizm Merkezi (İnciraltı Kesimi) (KANİP) değişikliği

-

2013

Balçova İlçesi İnciraltı Turizm Merkezi (İnciraltı Kesimi) (KAUİP) değişikliği

-

2013

Çeşme İlçesi Ovacık Köyü Rüzgar Enerji Santrali (KANİP)

-

2013

Çeşme İlçesi Ovacık Köyü Rüzgar Enerji Santrali (KAUİP)

-

2013

Çeşme İlçesi 16 Eylül Mahallesi 7982 ada 1 no’lu parsele ait (KANİP) değişikliği

-

2013

Çeşme İlçesi 16 Eylül Mahallesi 7982 ada 1 no’lu parsele ait (KAUİP) değişikliği

-

2013

Balçova İlçesi İnciraltı Turizm Merkezi İtiraz sonrası (KANİP) değişikliği

-

2013

Balçova İlçesi İnciraltı Turizm Merkezi İtiraz sonrası (KAUİP)

-

2013

Seferihisar İlçesi, Sığacık RES (KANİP)

-

2013

Seferihisar İlçesi, Sığacık RES (KAUİP)

-

2013

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü   1/5.000 Nazım İmar Planı  (NİP) Revizyonu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2012

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  1/1.000 Uygulama  İmar Planı (UİP)  Revizyonu 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2012

İzmir  Balçova 1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP) değişikliği 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2012

İzmir  Balçova 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP) değişikliği 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2012

 

İZMİR-FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Foça İlçesi Atatürk Mahallesi 16 Ada 269 parsel Devlet Hastanesi ve Cami Alanına İlişkin (NİP) değişikliği (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Foça İlçesi Atatürk Mahallesi 16 Ada 269 parsel Devlet Hastanesi ve Cami Alanına İlişkin (UİP) değişikliği (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Foça ilçesi  1/1000 UİP değişikliği

Kurum

2011

Foça I. Etap Koruma Amaçlı İmar Planı  

Kurum

2009 Kurum Personeli  Eliyle

İmar planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (5 adet)

Kurum

2009 Kurum Personeli  Eliyle

Foça Uydu Görüntüsü Alımı

Özel Sektör

2009

Foça I. Etap Koruma Amaçlı İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

İmar planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması (9 adet)

Kurum

2008 Kurum Personeli  Eliyle

Foça Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

20.05.1998

Foça Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

20.05.1998

 

KAHRAMANMARAŞ TABİAT PARKI

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Merkez İlçesi, Kapıçam Tabiat Parkı (KANİP) (1 pafta)    

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

2014

Merkez İlçesi, Kapıçam Tabiat Parkı KAUİP) (8 pafta)   

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

2014

 

KAYSERİ MİLLİ PARK

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Develi İlçesi Sultansazlığı Milli Parkı Soysallı Köyü 562-929 parseller Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP)    

 -

2013

Develi İlçesi Sultansazlığı Milli Parkı Soysallı Köyü 562-929 parseller Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (KAUİP) 

 -

2013

 

KAYSERİ TABİAT PARKI

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Yahyalı İlçesi Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı (NİP) (1 pafta)

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

2014

Yahyalı İlçesi Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı (UİP) (2 pafta) 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

2014

 

KIRŞEHİR TABİAT PARKI

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Aşıkpaşa   1/5.000 Nazım İmar Planı  (NİP) değişikliği    

Kırşehir Belediye Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn.Müd.

2012

Aşıkpaşa   1/1.000 Uygulama  İmar Planı (UİP)  değişikliği 

Kırşehir Belediye Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn.Müd.

2012

Mucur İlçesi Geycek R.E.S. 1/5.000  Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİİP) değişikliği 

Valilik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn.Müd.

2012

Mucur İlçesi Geycek R.E.S.  1/1.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP) değişikliği 

Valilik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn.Müd.

2012

 

KOCAELİ DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Dilovası İlçesi EFESANPORT Liman bağlantı yoluna ilişkin (KANİP) Değişikliği   

 -

2013

Dilovası İlçesi EFESANPORT Liman bağlantı yoluna ilişkin (KAUİP) Değişikliği  

 -

2013

Dilovası İlçesi, Tavşanal Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezi (KANİP) Değişikliği 

 -

2013

Dilovası İlçesi, Tavşanal Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezi (KAUİP) Değişikliği 

 -

2013

 

KONYA DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Hadim ve Güneysınır İlçeleri III. Derece Doğal Sit kapsamında Yerköprü Şelalesi ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) 15543 ve Uygulama İmar Planı (KAUİP)   Değişikliği  

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2015

Meram İlçesi Yorgancı Mah Rekreasyon Alanına ilişkin (KANİP) (2 Pafta)

Belediyesi

2014

Meram İlçesi Yorgancı Mah Rekreasyon Alanına ilişkin (KAUİP) Değişikliği (4 Pafta)

Belediyesi

2014

Meram İlçesi Gülbahçe Mah 27536 Ada 65 Parsel (KAUİP) Değişikliği   

 -

2013

Meram İlçesi Kürden Mahallesi 627 Ada 18-30 Parseller (KAUİP) değişikliği

 -

2013

 

KONYA-TUZGÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Cihanbeyli İlçesi Kırkışla, Karatepe, Üzerliktepe, Yeniyayla ve Ağabeyli Mahallelerinde İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüdü  

Cihanbeyli Belediye Başkanlığı

2015

Kulu İlçesi Kemaliye Mah. 94 Ada 98 Parsel Sosyal –Kültürel Tesis Alanı (UİP) Değişikliği (2 pafta)

Belediyesi

2014

Cihanbeyli İlçesi Yapalı Mahallesi 172 Ada 2 Parsel Doğal Arıtma Tesisi Alanına İlişkin (NİP) (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Cihanbeyli İlçesi Yapalı Mahallesi 172 Ada 2 Parsel Doğal Arıtma Tesisi Alanına İlişkin (UİP) (3 Pafta)

Belediyesi

2014

Altınekin İlçesi 302 Ada 2 Parsel ve 304 Ada 5,6 ve 7 parsellerde Toplu Konut Alanına İlişkin (NİP) (2 Pafta)

Belediyesi

2014

Altınekin İlçesi 302 Ada 2 Parsel ve 304 Ada 5,6 ve 7 parsellerde Toplu Konut Alanına İlişkin (UİP) (2 Pafta)

Belediyesi

2014

Altınekin İlçesi Kalehüyüğü (KANİP) (1 Pafta)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2014

Altınekin İlçesi Kalehüyüğü (KANİP) (3 Pafta)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2014

Cihanbeyli İlçesi Taşpınar Mahallesi 489/1 ve 490/1 no’lu parsellerde Depolama Alanına İlişkin (NİP) değişikliği (2 Pafta)

Belediyesi

2014

Cihanbeyli İlçesi Taşpınar Mahallesi 489/1 ve 490/1 no’lu parsellerde Depolama Alanına İlişkin (UİP) değişikliği (4 Pafta)

Belediyesi

2014

Cihanbeyli İlçesi Yeşilöz Mahallesi 208 ada ve 23 no.lu parselde Ortaöğretim Tesis Alanına ilişkin (UİP) değişikliği

-

2013

Kulu İlçesi Kemaliye Mahallesi 94/98 adada (NİP)

-

2013

Kulu İlçesi Kemaliye Mahallesi 94/98 adada (UİP)

-

2013

Kulu İlçesi Zincirlikuyu Yerleşimi İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt

Zincirlikuyu Belediyesi

 

2013

Altınekin İlçesi  1/5.000 Nazım İmar Planı   (NİP)   değişikliği   (2 adet)

Altınekin Belediye Başkanlığı

2012

Altınekin İlçesi      1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği (2 adet)

Altınekin Belediye Başkanlığı

2012

Cihanbeyli İlçesi Yapalı Beldesi 1/5.000 Nazım İmar Planı   (NİP) Revizyonu

Yapalı Belediye Başkanlığı

2012

Cihanbeyli İlçesi Yapalı Beldesi 1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP ) Revizyonu

Yapalı Belediye Başkanlığı

2012

Altınekin İlçesi 1/5.000 Nazım İmar Planı  (NİP) Revizyonu

Altınekin Belediye Başkanlığı

2012

Altınekin İlçesi  1/1000  Uygulama  İmar Planı  (UİP) Revizyonu

Altınekin Belediye Başkanlığı

2012

Altınekin İlçesi   Akıncılar Beldesi 1/5.000 Nazım İmar Planı (NİP) değişikliği    

Akıncılar Belediye Başkanlığı

2012

Altınekin İlçesi  Akıncılar Beldesi 1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği   

Akıncılar Belediye Başkanlığı

2012

Altınekin  İlçesi Oğuzeli Beldesi  1/5.000 Nazım İmar Planı      (NİP)

Oğuzeli Belediye Başkanlığı

2012

Altınekin  İlçesi Oğuzeli 1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP)

Oğuzeli Belediye Başkanlığı

2012

Altınekin İlçesi Ölmez Mahallesi 1/5.000 Nazım İmar Planı  (NİP) değişikliği 

Altınekin Belediye Başkanlığı

2012

Altınekin İlçesi Ölmez Mahallesi 1/1000  Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği

Altınekin Belediye Başkanlığı

2012

Yapalı  İmar Planı Yapımı

Belediye

2011

Gölyazı  Belediyesine ait İmar Planı Yapımı

Belediye

2011

Konya ili Altınekin ilçesi Oğuzeli Beldesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı onayı

Kurum

2011

Oğuzeli  imar planı değişikliği

Kurum

2011

Konya ili Cihanbeyli İlçesine ait 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği

Kurum

2011

Konya İli, Cihanbeyli İlçesi,  1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği

Kurum

2011

Konya İli, Cihanbeyli İlçesine ait 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği

Kurum

2011

Cihanbeyli Gölyazı Beldesi  1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Kulu İlçesi   1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Konya Altınekin Akıncılar Beldesine ait 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Kurum

2011

Kulu Tuzyaka Beldesine ait 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Kurum

2011

Cihanbeyli   UİP değişikliği

Kurum

2011

Tavşançalı İlçesi İmar Planı1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Konya Tavşançalı Beldesi ÇDP revizyonu plan onaması

Kurum

2011

Altınekin İlçesi Akıncılar Beldesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Kurum

2011

Konya İli, Günyüzü İlçesi, ait imar planı değişikliği

Kurum

2011

1/50000 ölçekli Tuzgölü Çevre Düzeni Planı

Kurum

2009 İzleme Faaliyeti

Cihanbeyli İmar Planı

Kurum

2009  İzleme Faaliyeti

Taşpınar İmar Planı

Kurum

2009 İzleme Faaliyeti

Gölyazı İmar Planı

Kurum

2009 İzleme Faaliyeti

Günyüzü İmar Planı

Kurum

2009 İzleme Faaliyeti

Tavşançalı İmar Planı

Kurum

2009 İzleme Faaliyeti

İmar Planı ve Değişikliklerinin yapılması (20 adet)

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Günyüzü/Gölyazı İmar Uygulaması

Belediyeler

2009

1/50000 ölçekli Tuzgölü Çevre Düzeni Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Cihanbeyli İmar Planı

Kurum

2008  İzleme Faaliyeti

Taşpınar İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Gölyazı İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Günyüzü İmar Planı

Kurum

2008  İzleme Faaliyeti

Tavşançalı İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

1/50000 ölçekli Tuz Gölü Çevre Düzeni Planı değişikliği

Kurum

2008

Oğuzeli İmar Planı (1/5000-1/1000)

Birlik/Belediye

2008

 Zincirlikuyu İmar Planı (1/5000-1-1000)

Belediyesi

2008

Günyüzü İmar Uygulaması

Birlik/Belediye

2008

Gölyazı İmar Uygulaması

Birlik/Belediye

2008

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması (30 adet)

Kurum

2008 Kurum Personeli Eliyle

Gölyazı İmar Planı (1/5000-1/1000)

Belediyesi

2007

Tuzyaka İmar Planı (1/5000-1/1000)

Belediyesi

2007

1/50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

2007

Tavşançalı İmar Planı (1/5000-1/1000)

Belediyesi

2006

Günyüzü İmar Planı (1/5000-1/1000)

Belediyesi

2006

Cihanbeyli İmar Planı (1/5000-1/1000)

Belediyesi

2006

Taşpınar Nazım İmar Planı (1/5000-1/1000)

Belediyesi

2006

Yapalı İmar Planı (1/5000-1/1000)

Belediyesi

2004

 

MALATYA TABİAT PARKI

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Pötürge İlçesi Nemrut Dağı     1/5.000 Nazım İmar Planı  (NİP)    

Kültür ve Turizm Bak.

2012

Pötürge İlçesi Nemrut Dağı  1/1.000 Uygulama   İmar Planı (UİP)  

Kültür ve Turizm Bak.

2012

 

MERSİN - GÖKSU DELTASI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Mersin İli Silifke İlçesi Narlıkuyu Mahallesi III.Derece Doğal Sit ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanında 1/5000 ölçekli, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı KANİP 15753 (1 Pafta) ve 1/1000 ölçekli, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı KAUİP 15754 (5 Pafta)  

Belediyesi

2015

Silifke İlçesi Kum Mah (NİP) Revizyonu (2 Pafta)

Belediyesi

2014

Silifke İlçesi Kum Mah (UİP) Revizyonu (14 Pafta)

Belediyesi

2014

Arkum Belediyesi İmar Planı değişikliği

Kurum

2011

Taşucu  İmar Plan revizyonu

Kurum

2011

Kurtuluş Sökün İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Arkum imar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Atayurt imar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (10 adet)

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Kurtuluş Sökün İmar Planlı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Arkum İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Atayurt İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerin yapılması (8 adet)

Kurum

2008 Kurum Personeli Eliyle

Taşucu Jeoteknik Etüd Yapımı

Belediyesi

2008

Kurtuluş-Sökün-Bahçe Çeltikçi (1/1000)

Valilik, Muhtarlık

25.09.2007

Kurtuluş-Sökün-Bahçe Çeltikçi (1/5000)

Valilik, Muhtarlık

25.09.2007

Taşucu Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

22.08.2006

Arkum Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

24.04.2002

Arkum Uygulama İmar Planı (1/1000)

 

21.04.2002

Atayurt Uygulama İmar Planı (1/1000)

 

06.07.1998

Atayurt Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

24.06.1996

Atayurt Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

09.03.1992

Atakent Uygulama İmar Planı (1/1000)

 

03.05.1991

Taşucu Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

19.03.1991

Silifke Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

03.05.1991

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

17.05.1991

 

MUĞLA - DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Datça-Bozburun Yarımadası ÇDP Revizyonu (28 Pafta)

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar

2014

Datça-Bozburun ÇDP Revizyonu ( 22 pafta)

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar

2014

Datça Köyleri İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt

Datça Kaymakamlığı

2013

Muğla Datça Kızlan Köyü Güllük mevkii Raykent yolu kaydırma

Kurum

2011

Datça  1/1000 Ölçekli UİP Plan Hükmü değ.

Kurum

2011

Bozburun Beldesi 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Datça İskele mh. 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Orhaniye yat Yanaşma İskelesi

Kurum

2011

Bozburun  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değ.

Kurum

2011

Datça Harita Alımı

Birlik, Belediyeler

2009

Datça İskele Mahallesi İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Kızlan İmar Planı

Kurum Personeli Eliyle

2009 Kurum Personeli Eliyle

İmar   Planı   Yapımı    ve   Değişikliklerinin yapılması (10 adet)

Kurum Personeli Eliyle

2009 Kurum Personeli Eliyle

Bozburun İmar Uygulaması

Birlik. Belediyeler

2009

Datça-Bozburun İskele Mah. İmar Planı Değişikliği (2 adet)

Kurum

2009

Datça İskele Mahallesi İmar Planı

Kurum

2008  İzleme Faaliyeti

Kızları İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması (16 Adet)

Kurum

2008 Kurum Personeli Eliyle

Datça iskele Mah. Yüksek okul Alanına Ait İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi, Muhtarlık

16.01.2004

Datça Yüksekokul Eğitim Alanına Ait Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi, Muhtarlık

16.01.2004

Söğüt Nazını İmar Planı (1/5000)

Valilik, Muhtarlık

28.02.2003

Söğüt Koruma Amaçlı İmar Planı( 1/1000)

Valilik, Muhtarlık

28.02.2003

Palamutbükü Nazım İmar Planı (1/5000)

Valilik, Muhtarlık

29.05.2003

Palamutbükü Koruma Amaçlı İmar Planı (1/1000)

Valilik, Muhtarlık

29.05.2003

Datça İskele Mah. KDKÇ Alanına Ait İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi, Muhtarlık

21.08.2003

Datça İskele Mah. KDKÇ Alanına Ait İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (1/I000)

Belediyesi, Muhtarlık

21.08.2003

Datça Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (1/5000) ve (1/1000)

Belediyesi, Muhtarlık

28.02.2002

Reşadiye Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi, Muhtarlık

28.02.2002

Reşadiye Koruma Amaçlı İmar Planı (1/1000)

Belediyesi, Muhtarlık

28.02.2002

Datça-Burgaz Mevkii Koruma Amaçlı İmar Planı (1/1000)

Belediyesi, Muhtarlık

01.11.2002

Mesudiye Uygulama İmar Planı (1/I000)

Valilik, Muhtarlık

25.05.2001

Mesudiye Nazım İmar Planı (1/5000)

Valilik, Muhtarlık

25.05.2000

Orhaniye Uygulama İmar Planı (1/1000)

Valilik, Muhtarlık

25.05.2000

Turgut Nazım İmar Planı (1/5000)

Valilik, Muhtarlık

01.06.2000

Orhaniye Nazım İmar Planı (1/5000)

Valilik, Muhtarlık

25.09.2000

Kızlan Mevkii Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi, Muhtarlık

26.03.1999

Datça-İskele Mah.Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi, Muhtarlık

21.07.1997

Murdala Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (1/5000)

Valilik, Datça Kaymakamlığı

13.04.1995

Datça-Kızlan Mevkii Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

24.02.1994

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

02.05.1994

Datça-İskele Mah. Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

06.11.1991

 

MUĞLA DİĞER FAALİYETLER

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

MUĞLA genel 1/25000 ölçekli ÇDP Değişikliği

Kurum

2011

Genel Ahşap İskelelere ait plan hükmü değişikliği

Kurum

2011

 

MUĞLA - FETHİYE - GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Fethiye İlçesi, 154 Kv 2x1272 MCM Akköprü-Fethiye TM (Yeni+Yenileme) Enerji İletim Hattının  yenilenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

 

2015

Fethiye İlçesi  Günlükbaşı  Mah  İbadet Yeri ve Park Alanı (NİP) Değişikliği (1 pafta)

Belediyesi

2014

Fethiye İlçesi Günlükbaşı Mah İbadet Yeri ve Park Alanı (UİP)  Değişikliği (3 pafta)

Belediyesi

2014

Fethiye Göcek Yat Bağlama İskelesi (NİP) Değişikliği (1 pafta)

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

2014

Fethiye Göcek Yat Bağlama İskelesi(UİP) Değişikliği (2 pafta)

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

2014

Fethiye İlçesi Ölüdeniz Beldesi Babadağ Mesire Alanı Hava Sporları Merkezi (UİP) (14 Pafta)

Belediyesi

2014

Fethiye Göcek ÇDP Plan Hükümleri Revizyonu ( 5 pafta)

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

2014

Fethiye İlçesi Cumhuriyet Mah Müze Alanı (NİP) Değişikliği (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Fethiye İlçesi Cumhuriyet Mah Müze Alanı (UİP) Değişikliği (4 Pafta)

Belediyesi

2014

Fethiye İlçesi Patlangıç Mah 303 no’lu parsel (NİP) Değişikliği (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Fethiye İlçesi Patlangıç Mah 303 no’lu parsel (UİP) Değişikliği (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Fethiye İlçesi Kargı Mah ,Karagedik Kocaçalış Mevkii (NİP) Revizyonu (2 Pafta)

Belediyesi

2014

Fethiye İlçesi Kargı Mah, Karagedik Kocaçalış Mevkii (UİP) Revizyonu (3 Pafta)

Belediyesi

2014

Fethiye-Patlangıç 3254 Ada 1 parsel

İlköğretim Alanı (UİP ) değişikliği

-

2013

Fethiye İlçesi, Karaçulha Beldesi (NİP) Revizyonu

-

2013

Fethiye İlçesi, Karaçulha Beldesi (NİP) Revizyonu

-

2013

Fethiye  1/5.000 Nazım İmar Planı   (NİP )  değişikliği  

Fethiye Belediyesi, Valilik

2012

Fethiye 1/1000 Uygulama  İmar Planı  (UİP )   değişikliği

Fethiye Belediyesi, Valilik

2012

Fethiye-Patlangıç 1/1000 Uygulama  İmar Planı  (UİP ) değişikliği 

Fethiye Belediyesi, Valilik

2012

Fethiye- Merkez  1/5.000 Nazım İmar Planı   (NİP) değişikliği

Fethiye Belediyesi, Valilik

2012

Fethiye- Merkez  1/1000 Uygulama  İmar Planı  (UİP) değişikliği 

Fethiye Belediyesi, Valilik

2012

Fethiye   1/25.000 Çevre Düzeni Planı   Değ.   

Kültür ve Turizm Bak., Fethiye Belediyesi

2012

Kayaköy Yerleşimi Kalemiye Mevkii

1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı  (KAUİP)

İl Özel idaresi, Valilik

2012

Fethiye İlçesi  Ölüdeniz Beldesi 1/5.000 Nazım İmar Planı   (NİP)      değişikliği

Ölüdeniz Belediye Bşk., Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müd.

2012

Fethiye İlçesi Ölüdeniz Beldesi 1/1000 Uygulama  İmar Planı (UİP)  değişikliği

Ölüdeniz Belediye Bşk., Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müd.

2012

Dalaman Yat Limanı ve Deniz otobüsü yerine ait imar planı onayı

Kurum

2011

Fethiye İlçesi Patlangıç Mh. Halaş Mevkii imar planı değişikliği

Kurum

2011

Muğla İli Fethiye İlçesi Patlangıç mh. 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği

Kurum

2011

Muğla İli, Fethiye ilçesi Ovacık Hisarönü 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği

Kurum

2011

Muğla İli, Fethiye ilçesi Ovacık Hisarönü 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği

Kurum

2011

Ölüdeniz Beldesi Hisarönü Mh.   Plan tadilatı

Kurum

2011

Muğla İli, Fethiye 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Muğla Fethiye II. Etap İmar Plan değişikliği ve Plan Hük. Revizyonu

Kurum

2011

Fethiye İlçesi Karagözler mh. Trafo yeri hk.

Kurum

2011

Fethiye İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü Yapılaşma Koşulları

Kurum

2011

Muğla İli, Fethiye İlçesi  Sosyal Tesis alanı Uygulama imar planı değişikliği

Kurum

2011

Fethiye ilçesi 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Muğla İli, Fethiye İlçesi, 5 adet trafo yeri İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ölüdeniz 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Muğla İli, Fethiye İlçesi,  1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Fethiye Çatalarık Muğla Ünv. Plan Değişikliği

Kurum

2011

Çiftlik Beldesi 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Ovacık Hisarönü 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Çamköy 199 ada 1 parsel 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü yanaşma yeri İmar Planı 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Karaçulha belediyesi Özel Proje Alanı Değişikliği

Kurum

2011

Kumluova imar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Karadere İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Fethiye I. Etap İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Fethiye 11. Etap İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Karaçulha İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Ovacık Hisarönü İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Göcek I. Ve II. Etap İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Çamköy İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

İmar    Planı    Yapımı    ve    Değişikliklerinin yapılması (20 adet)

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

İmar Planı Yapımı ve Uygulaması/Çiftlik

Birlik, Belediyeler

2009

Kayaçukuru Koruma Amaçlı İmar Planı

Özel Sektör

2008

Kumluova İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Karadere İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Fethiye I. Etap İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Fethiye II. Etap İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Karaçulha İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Ovacık Hisarönü İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Göcek I. Ve II. Etap İmar Planı

Kurum

2008İzleme Faaliyeti

Çamköy İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Yanıklar Çayağzı Harita Alımı ve İmar Planı Yapımı İşi

Özel Sektör

2008

İnlice İmar Planı

Birlik, Belediyeler

2008

Fethiye-Göcek Çevre Düzeni Planı Revizyonu

Kurum

2008

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması (57 Adet)

Kurum

2008 Kurum Personeli Eliyle

Fethiye Ortaöğretim Alanı (1/5000)

Belediyesi

18.01.2006

Fethiye Ortaöğretim Alanı (1/1000)

Belediyesi

18.01.2006

Ovacık-Hisarönü İlave Revizyon İmar Planı( 1/5000)

Belediyesi

29.03.2006

Ovacık-Hisarönü ilave Revizyon imar Planı (1/1000)

Belediyesi

29.03.2006

Çamköy Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

20.04.2005

Çamköy Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

20.04.2005

İnlice Uygulama İmar Planı (1/1000)

Valilik.Muhtarlık

01.09.2005

Fethiye Patlangıç Nazım İmar Planı( 1/5000)

Belediyesi

02.09.2005

Fethiye Hıdırlık Nazım İmar Planı( 1/5000)

Belediyesi

02.09.2005

Fethiye Taşyaka-Keloğlu Naz. İm. Pl.(1/5000)

Belediyesi

02.09.2005

Fethiye II. Etap Babataşı ( 1/5000)

Belediyesi

02.09.2005

Fethiye Ahat Mevkii( 1/5000)

Belediyesi

02.09.2005

Çatalarık-Çerçi Nazım İmar Planı ( 1/5000)

Belediyesi

02.09.2005

Fethiye Patlangıç Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

02.09.2005

Fethiye Hıdırlık Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

02.09.2005

Fethiye Taşyaka-Keloğlu Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

02.09.2005

Fethiye II. Etap Babataşı (1/1000)

Belediyesi

02.09.2005

Fethiye Ahat Mevkii (1/1000)

Belediyesi

02.09.2005

Çatalarık-Çerçi Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

02.09.2005

Fethiye II.Etap Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

14.05.2004

Belceğiz Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

05.01.2002

Çiftlik Nazım İmar Planı( 1/5000)

Belediyesi

05.12.2001

Çiftlik Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

05.12.2001

Babataş Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

04.02.1999

Fethiye Yat Limanı( 1/5000)

Belediyesi

02.09.1998

Fethiye Yat Limanı (1/1000)

Belediyesi

02.09.1998

Yanıklar-Kargı Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

16.11.1998

Göcek Turizm Kompleksi Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

18.12.1997

Kargı Nazım İmar Planı( 1/5000)

Belediyesi

18.03.1994

Karagedik Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

18.03.1994

Kargı Uygulama İmar Planı (1/I000)

Belediyesi

18.03.1994

Fethiye Kıyı Kesimi I. II. Etap Revizyonu (1/1000)

Belediyesi

20.06.1994

Karagedik Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

18.09.1994

İnlice Nazım İmar Planı( 1/5000)

Valilik, Muhtarlık

06.04.1993

Yanıklar Nazım İmar Planı (1/5000)

Valilik, Muhtarlık

28.04.1993

İnlice Uygulama İmar Planı (1/1000)

Valilik, Muhtarlık

28.04.1993

Yanıklar Uygulama İmar Planı (1/1000)

Valilik, Muhtarlık

28.04.1993

Çatalarık Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

29.09.1993

Çatalarık Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

29.09.1993

Fethiye I. Etap Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

04.11.1993

Çalış Mevkii Revizyonu (1/1000)

Belediyesi

20.12.1993

Kocaçalış Uygulama İmar Planı (1/1000)

Valilik, Muhtarlık

15.01.1992

Yanıklar Çayağzı Nazım İmar Planı( 1/5000)

Valilik, Muhtarlık

20.01.1992

Tuana Uygulama İmar Planı (1/1000)

Valilik

31.01.1992

Göcek ILEtap Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

09.01.1991

Fethiye II. Etap Revizyonu (1/1000)

Belediyesi

11.07.1991 

Kocaçalış Nazım İmar Planı ( 1/5000)

Belediyesi

19.08.1991 

Kalemya Koyu Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

04.10.1991

Ovacık-Hisarönü Nazım İmar Planı( 1/5000)

Belediyesi

06.11.1991

Ovacık-Hisarönü Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

06.11.1991

Patlangıç Nazım İmar Planı ( 1/5000)

Belediyesi

18.12.1991

Patlangıç Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

18.12.1991

Şövalye Adası Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

13.07.1990

Fethiye I. Etap Revizyonu (1/1000)

Belediyesi

26.01.1989

Karaçulha Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

19.07.1989

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

19.09.1989

Göcek I. Etap Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

26.12.1989

Paçarız Burnu Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

27.12.1989

 

MUĞLA - GÖKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Marmaris İlçesi Çamlı Köyü (KANİP) (4 pafta)

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar

2014

Marmaris İlçesi Çamlı Köyü (KAUİP) (23 pafta)

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar

2014

Marmaris İlçesi Çamlı Mah. KANİP (4 Pafta) İtiraz sonrası Değişiklik

Belediyesi

2014

Marmaris İlçesi Çamlı Mah. KAUİP (17 Pafta) İtiraz sonrası Değişiklik

Belediyesi

2014

Marmaris İlçesi  Turgut  Köyü 1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP)

Muğla İl Özel İdaresi, Ulaştırma Bak.

2012

Marmaris İlçesi  Turgut  Köyü

1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP)

Muğla İl Özel İdaresi

2012

1/25000 ölçekli Gökova Çevre Düzeni Plan Değişikliği

Kurum

2011

Marmaris ilçesi Turgut Köyü Burunucu mevkii koruma amaçlı  1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

İmar Planı Yapı. Harita Alımı (Çamlı)

Özel Sektör

2009

Akçapınar-Gökçe İmar Planı

Kurum Personeli Eliyle

2009 Kurum Personeli Eliyle

Gökova İmar Planı

Kurum Personeli Eliyle

2009 Kurum Personeli Eliyle

Çetibeli İmar Planı

Kurum Personeli Eliyle

2009 Kurum Personeli Eliyle

Akyaka İmar Planı

Kurum Personeli Eliyle

2009 Kurum Personeli Eliyle

İmar   Planı   Yapımı     ve    Değişikliklerinin yapılması (10 adet)

Kurum Personeli Eliyle

2009 Kurum Personeli Eliyle

Akyaka İmar Planı Revizyonu (Sayısallaştırma)

Özel Sektör

2009

Çetibeli İmar Planı Revizyonu

Kurum Personeli Eliyle

2009 Kurum Personeli Eliyle

Akçapınar-Gökçe İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Gökova İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Çetibeli İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Akyaka İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması (6 Adet)

Kurum

2008 Kurum Personeli Eliyle

Çetibeli Uygulama İmar Planı (1/1000)

Valilik.Muhtarlık

06.07.2005

Akyaka Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

03.09.1997

Akçapınar Nazım İmar Planı (1/5000)

Valilik.Muhtarlık

03.02.1993

Akçapınar Uygulama İmar Planı (1/1000)

Valilik.Muhtarlık

03.02.1993

Gökçe Nazım İmar Planı (1/5000)

Valilik.Muhtarlık

03.02.1993

Gökçe Uygulama İmar Planı (1/1000)

Valilik.Muhtarlık

03.02.1993

Gökova Nazım İmar Planı( 1/5000)

Belediyesi

03.02,1993

Gökova Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

03.02.1993

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

19.19.1989

Akyaka Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

31.05.1989

 

MUĞLA - KÖYCEĞİZ-DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Ortaca İlçesi Dalyan Mah.  imar planında Bağ Bahçe Alanlarına ilişkin “İmar Plan Değişikliğine Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt İşi 

Ortaca Belediye Başkanlığı

2015

Ortaca İlçesi Sarıgerme Turizm Alanı (II Kısım) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (KARNİP)   (3 pafta) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı (KARUİP)   (11 pafta)

Özel Sektör

2015

Ortaca İlçesi Dalyan Beldesi Okçular Akaryakıt ve LPG (NİP) değişikliği

-

2013

Ortaca İlçesi Dalyan Beldesi Okçular Akaryakıt ve LPG (UİP) değişikliği

-

2013

Ortaca İlçesi Dalyan-İztuzu Mevkii Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi ( NİP)

-

2013

Ortaca İlçesi Dalyan-İztuzu Mevkii Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi ( NİP)

-

2013

Muğla-Ortaca İlçesi Dalyan Beldesi 1/5.000 Nazım İmar Planı     (NİP) değişikliği

Belediye

2012

Muğla-Ortaca İlçesi Dalyan 1/1.000  Uygulama  İmar Planı   (UİP) değişikliği

Belediye

2012

Muğla-Köyceğiz Toparlar Beldesi 1/5.000 Nazım İmar Planı  (NİP) değişikliği 

Belediye

2012

Muğla-Köyceğiz Toparlar Beldesi 1/1.000 Uygulama  İmar Planı (UİP) değişikliği 

Belediye

2012

Köyceğiz Dalyan Bölgesi Ekincik Dalgakıran 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği

Kurum

2011

Muğla İli ortaca İlçesi Dalyan Beldesi Uygulama İmar Planı Değişikliği

Kurum

2011

Köyceğiz ilçesi yaya yolu güzergahının değiştirilmesi

Kurum

2011

Köyceğiz  Uygulama İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

Okçular Nazım İmar Planı (1/5000)

 

24.08.2009

Okçular Uygulama İmar Planı (1/1000)

 

24.08.2009

Köyceğiz İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Dalyan İmar Planı

Kurum

2009  Kurum Personeli Eliyle

Toparlar İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Beyobası İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Ekincik İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

İmar   Planı   Yapımı    ve    Değişikliklerinin yapılması (10 adet)

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

Köyceğiz İmar Planı

Kurum

2008  İzleme Faaliyeti

Dalyan İmar Planı

Kurum

2008  İzleme Faaliyeti

Toparlar İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Beyobası İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

Ekincik İmar Planı

Kurum

2008 İzleme Faaliyeti

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması (27 Adet)

Kurum

2008 Kurum Personeli Eliyle

Dalyan Uygulama İmar Planı (1/1000)

 

01.02.2007

Dalyan Nazım İmar Planı (1/5000)

 

01.02.2007

Çandır Nazım İmar Planı (Revizyon) (1/5000)

 

22.11.2006

Çandır Uygulama İmar planı (1/1000)

 

22.11.2006

Köyceğiz Nazım İmar Planı (1/5000)

 

11.11.2004

Toparlar Nazım İmar Planı (1/5000)

 

23.01.2004

Toparlar Uygulama İmar Planı (1/1000)

 

23.01.2004

Dalyan Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediye

23.12.2003

Köyceğiz Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediye

26.12.2003

Beyobası Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediye

27.04.2001

Beyobası Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediye

27.04.2001

Çandır Nazım İmar Planı (1/5000)

Valilik, Muhtarlık

18.03.1994

Çandır Uygulama İmar Planı (1/1000)

Valilik, Muhtarlık

18.03.1994

Toparlar Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

04.11.1993

Toparlar Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

04.11,1993

Köyceğiz Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

28.08.1991

Ekincik Uygulama İmar Planı (1/1000)

Valilik, Muhtarlık

28.12.1990

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

29.03.1989

Dalyan Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

31.03.1989

 

MUĞLA-PATARA  ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Kumluova Beldesine ait 1/5000 Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

Kurum

2011

İmar   Planı   Yapımı   ve    Değişikliklerinin yapılması (5 adet)

Kurum

2009 Kurum Personeli Eliyle

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (7 adet)

Kurum

2008 Kurum Personel Eliyle

Kumluova Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

25.08.2005

Kumluova Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

25.08.2005

Karadere Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

06.09.2005

Karadere Nazım İmar Planı (1/5000)

Belediyesi

06.09.2005

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

17.05.1991

 

MUĞLA DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi kıyı şeridinde, III. Derece Doğal Sit Alanında “Yüzer İskele” amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (KAUİP) Değişikliği  

 

2015

Bodrum İlçesi Bitez Beldesi (KANİP) Revizyon ve ilave (8 pafta)

Belediyesi

2014

Bodrum İlçesi Bitez Beldesi (KAUİP) Revizyon ve ilave (28 pafta)

Belediyesi

2014

Bodrum İlçesi Ortakent, Yahşi (KANİP) (9 pafta)

Belediyesi

2014

Bodrum İlçesi Ortakent, Yahşi (KAUİP) (59 pafta)

Belediyesi

2014

Bodrum İlçesi Gümüşlük Beldesi Cingenealtı Mevkii 537 No’lu Parsele İlişkin (KANİP) Değişikliği (1 pafta)

Belediyesi

2014

Bodrum İlçesi Gümüşlük Beldesi Cingenealtı Mevkii 537 No’lu Parsele İlişkin (KAUİP) Değişikliği (1 pafta)

Belediyesi

2014

Bodrum İlçesi Gündoğan Beldesi 12 Pafta 813 Parselde ilişkin (KANİP) Değişikliği (1 pafta)

Belediyesi

2014

Bodrum İlçesi Gündoğan Beldesi 12 Pafta 813 Parselde ilişkin (KAUİP) Değişikliği (1 pafta)

Belediyesi

2014

Bodrum İlçesi Yalıçiftliği 1.Etap (KANİP) İtiraz ve Değerlendirme sonrası Değişiklik (4 Pafta)

Belediyesi

2014

Bodrum İlçesi Yalıçiftliği 1.Etap (KAUİP) İtiraz ve Değerlendirme sonrası Değişiklik (14 Pafta)

Belediyesi

2014

Bodrum İlçesi “Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi” Kapsamında kalan IV. Etap (KANİP) (3 Pafta)

Belediyesi

2014

Bodrum İlçesi “Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi” Kapsamında kalan IV. Etap (KAUİP) (10 Pafta)

Belediyesi

2014

Bodrum Bitez Revizyon ve İlave KANİP (5 Pafta) İtiraz sonrası Değişiklik

Belediyesi

2014

Bodrum Bitez Revizyon ve İlave KAUİP ( 18 Pafta) İtiraz sonrası Değişiklik

Belediyesi

2014

Bodrum İlçesi, Yalıkavak Beldesi, “Geriş RES” (KANİP) (4 Pafta)

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Bodrum İlçesi, Yalıkavak Beldesi, “Geriş RES” (KAUİP) (9 Pafta)

EPDK ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar

2014

Bodrum İlçesi 14 ada 126 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli (KAUİP) Revizyonu

-

2013

Bodrum İlçesi Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi Çomca mevkii III. Etap (KANİP

-

2013

Bodrum İlçesi Türkbükü doğusu Turizm Merkezi Çomca mevkii III. Etap (KAUİP

-

2013

Bodrum İlçesi Torba Mahallesi (KAUİP) Revizyonu ve ilave imar planı

-

2013

Bodrum İlçesi Torba Mahallesi (KAUİP) Revizyonu ve ilave imar planı

-

2013

Bodrum İlçesi Eskiçeşme Mahallesi Bardaka Mevkii 14 Ada 70 ve 90 no’lu parseller (KANİP) değişikliği

-

2013

Bodrum İlçesi Eskiçeşme Mahallesi Bardaka Mevkii 14 Ada 70 ve 90 no’lu parseller (KAUİP) değişikliği

-

2013

Bodrum İlçesi Torba Mahallesi (KANİP)

-

2013

Bodrum İlçesi Torba Mahallesi (KAUİP)

-

2013

Ortaca İlçesi Fevziye Köyü İnönü Mevkii 140 ada 2, 131 ada 8, ve 13 ada 1, parsellere ilişkin ( KANİP)

-

2013

Ortaca İlçesi Fevziye Köyü İnönü Mevkii 140 ada 2, 131 ada 8, ve 13 ada 1, parsellere ilişkin ( KAUİP)

-

2013

Merkez İlçe Kıran Köyü ibadet yeri 1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı  (KANİP)    

İl Özel idaresi, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müd.

2012

Merkez İlçe Kıran Köyü ibadet yeri 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP)    

İl Özel idaresi, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müd.

2012

 

MUĞLA TABİAT PARKI

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Bodrum İlçesi Usuluk Koyu  1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP) 

 Orman Ve Su İşl. Bak., Valilik

2012

Bodrum İlçesi Usuluk Koyu 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP) 

 Orman Ve Su İşl. Bak., Valilik

2012

 

NEVŞEHİR  DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Merkez İlçe Göreme Beldesi (KANİP) (2 Pafta)

Belediyesi

2014

Merkez İlçe Göreme Beldesi (KAUİP) (5 Pafta)

Belediyesi

2014

Ürgüp İlçesi İmar Planı 1.Bölüm

Ürgüp Belediyesi

2013

Göreme İlçesi bir bölümü İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt

Göreme Belediyesi

2013

Avanos 1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP) 

Avanos Belediyesi, Kültür ve Turizm Bak.

2012

Ürgüp İlçesi   1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP) 

Valilik, Kültür ve Turizm Bak.

2012

Ürgüp İlçesi , 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP)   

Valilik, Kültür ve Turizm Bak.

2012

Ürgüp İlçesi 1/5.000 Koruma Amaçlı İmar Planı (KANİP) 

Nevşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bak.

2012

Ürgüp İlçesi 1/1.000   Koruma Amaçlı İmar Planı (KAUİP) 

Nevşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bak.

2012

 

 RİZE DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Rize İli Çamlıhemşin İlçesi Atıksu Arıtma Yerleri İmar Planı Yapımı

Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı

2015

Çamlıhemşin İlçesi Atıksu Arıtma Yerleri İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Protokolü 

Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı

2015

Çamlıhemşin İlçesi Hazindak Kış Sporları Merkezi KANİP (4 pafta)

 İl Özel İdaresi , Valilik, Belediyesi

2014

Çamlıhemşin İlçesi Hazindak Kış Sporları Merkezi KAUİP (17 pafta)

İl Özel İdaresi , Valilik, Belediyesi

2014

Çamlıhemşin İlçesi Ayder KANİP ilave ve Revizyon (1 Pafta)

İl Özel İdaresi , Valilik, Belediyesi

2014

Çamlıhemşin İlçesi Ayder KANİP ilave ve Revizyon (2 Pafta)

İl Özel İdaresi , Valilik, Belediyesi

2014

 

SİNOP TABİAT PARKI

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Merkez İlçe Hamsilos Tabiat Parkı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) (2 Pafta)   ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (KAUİP) (4 Pafta)  

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

2015

 

TRABZON DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Ortahisar İlçesi Çamoba Mah Rekreasyon Alanı 104 Ada 1 Parsel (Botanik Parkı) (KANİP) (1 Pafta)

Belediyesi

2014

Ortahisar İlçesi Çamoba Mah Rekreasyon Alanı 104 Ada 1 Parsel (Botanik Parkı) (KAUİP)  (2 Pafta)

Belediyesi

2014

Merkez İlçe, Soğuksu Mahallesi, Plan Notlarında Değişiklik (KAUİP)

  -

2013

 

TRABZON - UZUNGÖL ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Çaykara İlçesi Uzungöl Mahallesi (NİP) (3 pafta)

Belediyesi

2014

Çaykara İlçesi Uzungöl Mahallesi (UİP) (16 pafta)

Belediyesi

2014

Çaykara İlçesi Uzungöl Mahallesi KAUİP Değişikliği ( 5 Pafta)

Belediyesi

2014

Çayıroba Köyü, Pladi Mezrası Nazım İmar Planı

İl Özel İdaresi

2010

Uzungöl  İmar Planı

Kurum

2009 Kurum Personel Eliyle

Uzungöl Çevre Düzeni Planı

Kurum

2009 Kurum Personel Eliyle

İmar   Planı   Yapımı    ve    Değişikliklerinin yapılması (5 adet)

Kurum

2009 Kurum Personel Eliyle

İmar Planı Yapım ve Uygulama İşi-Uzungöl

Birlik, Belediyeler

2009

Uzungöl İmar Planı

Kurum

2008

İzleme Faaliyeti

İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması

Kurum

2008 Kurum Personel Eliyle

Uzungöl Nazım İmar Palanı (1/5000)

Belediyesi

25.04.2007

Uzungöl Uygulama İmar Planı (1/1000)

Belediyesi

25.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNCELİ  DOĞAL SİT

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

FAALİYET YILI

Tunceli İli Ovacık Merkez İlçeleri, Konaktepe Barajı ve HES I-II 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP) ( 2 Pafta) ve Uygulama İmar Planı (UİP)   ( 8 Pafta)   

Özel Sektör

2015

Ovacık ilçesi Munzur gözeleri mevkii I.Derece Doğal sit Alanında (KANİP)

 -

2013

Ovacık ilçesi Munzur gözeleri mevkii I.Derece Doğal sit Alanında (KAUİP)

 -

2013