Kanunlar

Sayı Kanun                                                                                   Kabul Tarihi  Resmi    Gazete Tarihi  Resmi  Gazete Sayısı

 644

ÇEVRE VE SEHİRCİLİK   BAKANLIĞININ TESKİLAT VE    GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

29.06.2011   04.07.2011   27984   (Mükerrer)

 648

ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TESKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİSİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

08.08.2011   17.08.2011   28028

 383

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BASKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

19.10.1989   13.11.1989

  20341

 2863

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU  

21.07.1983   23.07.1983   18113

 2872

ÇEVRE KANUNU  

09.08.1983

  11.08.1983   18132

 3621

KIYI KANUNU  

04.04.1990   17.04.1990   20495
3194  İMAR KANUNU   03.05.1985   09.05.1985   18749