Kanunlar

Sayı Kanun Kabul Tarihi Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
644 ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TESKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 29.06.2011 04.07.2011 27984 (Mükerrer)
648 ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TESKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİSİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 08.08.2011 17.08.2011 28028
383 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BASKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 19.10.1989 13.11.1989 20341
2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 21.07.1983 23.07.1983 18113
2872 ÇEVRE KANUNU 09.08.1983. 11.08.1983 18132
3621 KIYI KANUNU 04.04.1990 17.04.1990 20495
3194 İMAR KANUNU 03.05.1985 09.05.1985 18749