Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
01 Ocak 1900

 Bu değişiklikle;

 
Kıyı yapılarında uygulamaya ilişkin sürecin hızlandırılması,
 
Koruma Amaçlı İmar Planı bulunan alanlarda planın daha sıkı koruma kararları içermesi halinde yürürlüğünün devamının sağlanması,
 
Tescilli ağaçların bulunduğu alanlarda planlama sürecinin belirlenmesi,
 
Geçiş dönemi yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin sürecin düzenlenmesi sağlanmıştır.
 
Bu itibarla, alanların korunmasına yönelik Bakanlığımızca yapılan planlama çalışmalarının daha hızlı ve etkin biçimde yapılması hedeflenmiştir.