PATARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ 1. DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
PATARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ 1. DEĞERLENDİRME TOPLANTISI  YAPILDI
03 Nisan 2018

     18.01.1990 tarih ve 90/77 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilen Patara ÖÇKB’nde sürdürülebilir koruma ve kullanım kararlarına esas olmak üzere karasal biyoçeşitliliğin  (flora-fauna) tespiti,  mevcut durumun ortaya konulması; endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgelenmesi, tehditlerinin ve korunmasına esas verilerin ortaya konması,  koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi ve yönetilmesini sağlamak üzere karar vericilere yol göstermesi amacıyla 10 Ağustos 2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi başlatıldı.

     31 Mart-01 Nisan 2018 tarihlerinde, Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanı Ümit TURAN ve alanında ilgili uzmanların katılımı ile 1. Değerlendirme Toplantısı ve arazi çalışmaları yapıldı.

     Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi biyolojik çeşitlilik envanterinin ortaya çıkarılması, Avrupa Birliği ve Habitat Direktifi ve IUCN (Dünya Doğa Koruma Birliği) doğrultusunda bölgedeki tür ve habitatların belirlenmesi, EUNIS (Euoropean Union Nature Information System) sınıflamasına göre sınıflandırılması; IUCN çalışmaları göz önüne alınarak mevcut tehditlerinin ve koruma önlemlerinin alınması için alanda araştırma çalışmaları proje kapsamında sürdürülmektedir.