SAROS ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ YÖNETİM PLANI ONAYLANDI
22 Ocak 2018

Saros Körfezi ve kıyıları jeomorfolojik, peyzaj, ekolojik, floristik, biyogenetik ve turistik özelliklerinin bozulmadan korunması amacıyla 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edildi.

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel kaynakların, biyolojik çeşitliliğin, sualtı, su üstü canlı ve cansız varlıkların koruması ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılarak, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde bölgenin ekonomik gelişmesinin sağlanması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla, Bölgenin Yönetim Planının hazırlanması gerekliliği ortaya çıktı ve söz konusu çalışma 2016 yılında başlatıldı.

Süreci etkin yönetmek için bölgede yetki ve sorumluluk sahibi olan kamu kurum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı hazırlandı ve Genel Müdürlüğümüzce onaylandı.

Tüm bu çalışmalar sonucunda “Saros Körfezi  Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı”nda,  3 ideal hedef, 9 uygulama hedefi ve uygulama hedeflerine ulaştıracak 34 faaliyet yer almaktadır.

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı için tıklayınız.