Tür İzleme Projeleri

Ulusal Mevzuat ve taraf olunan uluslararası sözleşmelerin eylem planları çerçevesinde, nesli tehdit ve tehlike altında olan türlere yönelik popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri ile; türlerin korunmasına yönelik sorunlarının aşılmasını ve ayrıca yerel halk, ziyaretçi ve turizm yatırımcılarının, eğitim ve bilinçlendirme yolu ile koruma faaliyetlerine iştirakini sağlamayı amaçlamaktadır.

.  

  

  

  

   Akdeniz Keşiş Foku

   Deniz Kaplumbağaları                                          

   Kara Semenderi

   Kum Köpek Balığı

   Kum Zambağı

   Anadolu Sığla Ağacı

   Su Samuru

   Flamingo

   Sevgi Çiçeği