Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

2020 PATARA YILI KAPSAMINDA ARAZİ İNCELEME VE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

27 Şubat 2020
2020 PATARA YILI KAPSAMINDA ARAZİ İNCELEME VE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Hakkındaki 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi 1 (e) bendi ile belirlenen Genel Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları içerisinde "Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak" hükmü yer almaktadır.

Bilindiği üzere; Patara Bölgesi 18.01.1990 tarih ve 90/77 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiş olup, Cumhurbaşkanlığınca 2020 yılı “Patara Yılı” ilan edilmiştir. Bu kapsamda; alanda bulunan yerleşimlerin ihtiyaç ve taleplerini tespit ve analiz etmek ve değerlendirmek amacıyla toplantı öncesi Genel Müdürlüğümüz temsilcileri ve yerel yetkililerce arazi incelemesi ve toplantı gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzü temsilen Yatırım ve Projeler Daire Başkanı Dr.Beyhan OKTAR,  Uzm.İnş.Müh.ve Mimar Alperen KERKÜKLÜ, Şehir Plancısı Ufuk Erdemir, Çevre Mühendisi Yakup Özbal’dan oluşan ekip, 23 ve 24.02.2020 tarihlerinde Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Şube Müdürü Nuray ERDOĞAN, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Şube Müdürü Ersin Kara, Kaş Belediye Başkanı Sn. Mutlu ULUTAŞ’ın katılımlarıyla Gelemiş köyü Koruma ve Tasarım projesine ilişkin görüş ve talepleri değerlendirmişlerdir.

Toplantıda Kaş Belediye Başkanlığı ve Gelemiş Köyü Muhtarlığının bölge sorunlarından bahsetmiş, Bakanlık temsilcilerinin arazi incelemesi sonucu tespitleri ile çözüm önerileri oluşturulmuştur.

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan ve eşsiz güzelliği ile her sene yüzlerce ziyaretçiyi karşılayan Gelemiş mahallesinde alana özgü doğal yapıların korunarak ve gerekirse onarılarak, tarihi ve yöreye özgün  iyileştirmeler  yapmak amacıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olarak Gelemiş Köyü Koruma ve Tasarım projesi çalışmaları planlanmaktadır.

2020 Patara yılı kapsamında Patara Özel Çevre Koruma bölgesinde Proje kapsamında görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye  uyumlu, sürdürülebilir ve dayanıklı malzemeler kullanılarak, çevresindeki günübirlik rekreaktif faaliyetlerin düzenleneceği ortamın sürdürülebilir bir şekilde yeniden oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır