Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

BELEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ TOPLANTISI

04 Kasım 2019
BELEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ TOPLANTISI

18.01.1990 tarih ve 90/77 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilen, Belek ÖÇKB'de sürdürülebilir koruma ve kullanım kararlarına esas olmak üzere  karasal  biyolojik  çeşitliliğin  (flora-fauna)  tespiti,  mevcut  durumun  ortaya konulması; endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, tehditlerinin ve korunmasına esas verilerin ortaya konulması, koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi ve yönetilmesini sağlamak üzere karar vericilere yol göstermesi amacıyla Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından başlatılmış ve proje tamamlanarak tarafımıza sunulmuştur.

Proje sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmek üzere 25.10.2019 tarihinde Manavgat İlçesinde toplantı yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Genel Müdürümüz Mehmet Ali KAHRAMAN, Koruma ve İzleme Dairesi Başkanı Nuri KUNT, Antalya Çevre ve Şehircilik Müdürü Tevfik ALTINAY ve akademisyenlerden oluşan Proje ekibi, Serik ve Manavgat Kaymakamlığı, Serik ve Manavgat Belediye Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili muhtarlar katılım sağlamıştır. Toplantıda korunan alanlar açısından bölgede yaşanan sorunlar tartışılmış, tarım, turizm, yapılaşma ve insan baskısı, koruma-kullanma dengesi gözetilerek alanın kullanılması konularında bilgiler veriler ve çözüm önerileri belirlenmiştir.

“Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Habitatlar Üzerindeki Tehdit ve Baskı Unsurları” hakkında bilgi verilerek, alana özgü biyoindikatör türler belirlenmiş olup, tür ve habitat düzeyinde izleme çalışmaları önerilmiştir.

Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında yapılan literatür ve arazi çalışmaları sonucunda, Belek ÖÇKB ve yakın çevresinde yayılış gösteren taksonlardan (belirli bir kategoriye girebilecek derecede ayırdedici farklılıklara sahip olan herhangi bir derecedeki (familya,cins, tür, alt tür, v.s.) taksonomik ünite); botanik uzmanları 556 adet tohumlu bitki taksonu ile 53 adet tohumsuz bitki taksonu, memeli uzmanı 57 adet büyük ve küçük memeli taksonu, kuş uzmanı 245 adet kuş türü, hidrobiyoloji uzmanı 273 adet denizel/içsu flora ve fauna taksonu, herpetofauna uzmanları 25 adet sürüngen,  4 adet çift yaşar türü ve omurgasız hayvanlar uzmanı da 248 adet omurgasız hayvan taksonu tespit etmiştir. Belek ÖÇKB sınırları içerisinde yayılışına ilişkin bilgi bulunmayan, bu projeden önce  yapılan çalışmalarda alanda tespit edilemeyen, literatürde ÖÇKB sınırları içerisinde bulunduğu bildirilmeyen ve bu proje kapsamında tespit edilerek ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşıyan 50 adet tohumlu bitki taksonu ve  90 adet omurgasız hayvan taksonu tespit edilmiştir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır