Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

KAŞ-KEKOVA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PROJESİ SONUÇ TOPLANTISI

15 Ekim 2019
KAŞ-KEKOVA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PROJESİ SONUÇ TOPLANTISI

KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ TOPLANTISI

18.01.1990 tarih ve 90/77 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilen, Kaş-Kekova ÖÇKB'de sürdürülebilir koruma ve kullanım kararlarına esas olmak üzere  karasal  biyolojik  çeşitliliğin  (flora-fauna)  tespiti,  mevcut  durumun  ortaya konulması; endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, tehditlerinin ve korunmasına esas verilerin ortaya konulması, koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi ve yönetilmesini sağlamak üzere karar vericilere yol göstermesi amacıyla Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından başlatılmış ve proje tamamlanarak tarafımıza sunulmuştur.

Proje sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmek üzere 11.10.2019 tarihinde Kaş İlçesinde toplantı yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Mustafa KOLÇAK, Koruma ve İzleme Dairesi Başkanı Nuri KUNT, Antalya Çevre ve Şehircilik Müdürü Tevfik ALTINAY ve akademisyenlerden oluşan Proje ekibi, Kaş ve Demre Kaymakamlığı, Kaş ve Demre Belediye Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili muhtarlar katılım sağlamıştır. Toplantıda korunan alanlar açısından bölgede yaşanan sorunlar tartışılmış, tarım, turizm, yapılaşma ve insan baskısı, koruma-kullanma dengesi gözetilerek alanın kullanılması konularında bilgiler veriler ve çözüm önerileri belirlenmiştir.

Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Habitatlar Üzerindeki Tehdit ve Baskı Unsurları hakkında bilgi verilerek, alana özgü biyoindikatör türler belirlenmiş olup, tür ve habitat düzeyinde izleme çalışmaları önerilmiştir.

Proje kapsamında yapılan literatür ve arazi çalışmaları sonucunda, Kaş-Kekova ÖÇKB ve yakın çevresinde yayılış gösteren türlerden; botanik uzmanları 447 adet tohumlu bitki taksonu (28 adet endemik ve 8 adet nadir), 116 adet tohumsuz bitki taksonu, memeli uzmanı 70 adet büyük ve küçük memeli taksonu, kuş uzmanı 141 adet kuş türü, hidrobiyoloji uzmanı 966 adet denizel/içsu flora ve fauna taksonu, herpetofauna uzmanları 23 adet sürüngen türü-5 adet çift yaşar türü ve omurgasız hayvanlar uzmanı da 230 adet omurgasız hayvan taksonu tespit edilmiştir.

Kaş Kekova ÖÇKB sınırları içerisinde yayılışına ilişkin bilgi bulunmayan, projeden önce  yapılan çalışmalarda alanda tespit edilemeyen, literatürde ÖÇKB sınırları içerisinde bulunduğu bildirilmeyen ve bu proje kapsamında ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşıyan 289 tür tespit edilmiştir. Bunlardan 163’ü bitki, 43’ü kuş, 2’si denizel fauna, 81’i omurgasız hayvan taksonudur.

Proje kapsamında 15 adet EUNIS habitat tipi tespit edilen Kaş-Kekova ÖÇKB’nde yapılan literatür taramaları ve arazi çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler ışığında 1’i öneri alan olmak üzere 11 hassas habitat belirlenmiştir. Bununla birlikte Habitat Direktifi kapsamında yapılan değerlendirmelere göre Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde tespit edilen habitatlardan 15 tanesinin Habitat Direktifi EK-I listesinde bulunan ve korunması/sürüdürülebilirliğinin sağlanması gereken habitatlar arasına girdiği tespit edilmiştir. Kuş Direktifi kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde de 59 adet kuş türünün Kuş Direktifinin ek listelerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır