Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
2018-2020 Yılları Faaliyetleri

 


   

    

    

   

  

    

    

    

  

    

    

 

 

  

  

  

     

                 

    

   

 

1- GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

1

Sevgi Çiçeği (Centaurea tchihatcheffii) Koruma ve İzleme projesi

Özel Sektör-Kamu Kurumu

2016-2017-2018

2

Gölbaşı   Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı, Çamur Hacmi-Göl Suyu Kalitesinin Belirlenmesi ve Dip Çamuru Temizlenmesi Uygulama Projesi

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Gölbaşı Belediye Başkanlığı

2015

3

Gölbaşı ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi

Özel Sektör

2014-2015

4

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

 

5

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması Projesi

 

     

 

 

2011

6

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

 

2011

 

7

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma İzleme Projesi

 

Özel Sektör

 

2010

8

Su Kalitesi İzleme Çalışması

Özel Sektör

2010

 

9

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesine ait uydu görüntüsü/hava fotoğrafı ve CBS veri tabanı oluşturulması projesi

 

 

 

2010

 

10

Su    Kalitesi    İzleme    Projesi    (13

istasyon)

 

Özel Sektör

 

2009

 

11

Nesli   Tehdit  ve  Tehlike  Altında Olan Tür ve Habitatların Korunması

Peygamber Çiçeği

 

 

Özel Sektör

 

 

2009

 

12

Mogan  Gölü  ve  Gölü  Besleyen

Derelerde Katı Atık Temizliği

 

Özel Sektör

 

2009

 

 

13

Mogan Gölündeki Balık Ölümlerinin 

Araştırılarak Ölü Balıkların  Bertarafı  

ve  Bilimsel Olarak   Nedenlerinin  

Ortaya Konması Hizmet Alımı

 

 

 

Özel Sektör

 

 

 

2009

 

14

Nesli Tehdit Altındaki Tür ve

Habitatların Korunması Projesi

(Peygamber Çiçeği)

 

Üniversite

 

2008

 

 

15

Gölbaşı      ÖÇKB'nde      Yanardöner

(Peygamber  Çiçeği)  Eylem  Planı, hazırlık  çalışmaları  başlatılmış  ve

2005 yılı  içerisinde de  çalışmalara devam edilmiştir.

 

Sivil Toplum Kuruluşları, ANÇEVA, Gölbaşı Belediyesi’nin de katılımıyla Eylem Planı

 

2005

16

Su Kalitesi İzleme Projesi

Özel Sektör, Çevre ve Orman

Bakanlığı

 

2005-Sürekli

 

17

Mogan Gölü''ne Karışan Bazı

Akarsularda Kirletici Yüklerin Belirlenmesi ve Doğal Arıtım Yöntemleriyle Islahı Projesi

 

TÜBİTAK Marmara Araştırma

Merkezi

 

2003-2004

 

18

 

“Cumhuriyet'in 80.Yıl Etkinlikleri” çerçevesinde “ Gölbaşı Ağaçlandırma Projesi”

Çevre ve Orman Bakanlığı-

Ankara İl Müdürlüğü- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediye Başkanlığı

 

2003-2004

 

19

Mogan Gölü Havzası Erozyon

Projesi

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ankara Araştırma Enstitüsü

 

2001-2003

 

20

Mogan Gölü Havzası Biyolojik

Zenginliğin Tespiti Projesi

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji

Bölümü

 

2001-2002

 

21

Mogan Gölü Su Kalitesini İzleme

Projesi

Çevre Bakanlığı Çevre Referans

Laboratuarı

2001-Devam Ediyor

 

22

Mogan ve Eymir Gölleri Havzası

Hidrometeoroloji Projesi

Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel

Müdürlüğü

1998-Devam Ediyor

 

23

 

Ağaçlandırma

 

Orman Genel Müdürlüğü, Valilik

 

1997-1998

 

24

 

Dip Çamuru Araştırma

 

Hacettepe Üniversitesi- UKAM

 

1996-1997

 

25

 

Sivrisinek Entegre Mücadelesi

 

Üniversite

 

1994-1995

 

26

 

Anadolu Botanik Bahçesi Projesi

Ankara Üniversitesi Ziraat

Fakültesi

 

1993-1994

 

27

Eymir ve Mogan Göllerinin Korunmasına Yönelik Jeoloji ve Hidrojeoloji İncelemesi

 

MTA

 

1992

28

Çevre Eğitimi

Yerel Yönetimler

1991-Sürekli

 

2-TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

   

 

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

 

   1

Tuz Gölü ÖÇKB'si Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme Projesi (Toy kuşu -Otis tarda- Bozkır Kartalı –Aquila nipalensis-) Popülasyonunun Araştırılması, Korunması ve İzlenilmesi)

Özel Sektör

2018

   2

Tuz Gölü ÖÇKB Biyolojik Çeşitlilik  Araştırma Projeleri

 

2018

  

 

    3

Tuz Gölü ÖÇKB'si Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme Projesi (Flamingo -Phoenicopterus roseus- Popülasyonunun Araştırılması, Korunması ve İzlenilmesi

 

Özel Sektör

2017-2018

    4

Tuz Gölü ÖÇK Bölgesindeki Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme Projesi

Özel Sektör

2016

    5

Uzungöl ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama Projesi

Özel Sektör

2011-2013

    6

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

 

    7

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Çalışması

 Özel Sektör

2011

    

    8

Eskil Damlama Sulama ve Uygulama Projesi

Kaymakamlık, DSİ, TÜGEM, İl

Özel İdaresi, Tarım İl Müdürlüğü,

 İlçe Tarım Müdürlüğü

2011

 

    9

Tuz Gölü ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama Projesi

Kamu Kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum kuruluşları

2011

  10

Tuzgölü Su Kaynakları Yönetimi Projesi

 Özel Sektör

2010

 

  11

Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat İzleme Projesi

 Özel Sektör

2009-2010

 

  12

 

Altınekin İyi Tarım Uygulamaları

Kaymakamlıklar, Kamu

Kuruluşları

 

2009

  13

Altınekin Ödüllü Çiftçi Eğitimi

 Özel Sektör

2009

 

  14

Tuzgölü  Su  Kaynakları  Yönetimi

Projesi

 Özel Sektör

2009

 

  15

Hedef  Gruplarını  Bilgilendirme  ve

Bilinçlendirme Faaliyetleri

 

Kurum Personeli Eliyle

2009

 

  16

 

Altınekin    Damlama     Sulama     ve

Uygulama Projesi

Kaymakamlık , DSİ, İl Özel

İdaresi, Tarım İl Müdürlüğü, İlçe

Tarım Müdürlüğü

 

2008

 

  17

Tuz    Gölü    Özel    Çevre    Koruma

Bölgesinin  Biyolojik  Çeşitliliğinin

Tespiti Projesi

 

Özel Sektör, Yerel Yönetim

 

2006-2007

  

   18

 

Su Kalitesi İzleme Projesi

Özel Sektör, Çevre ve Orman

Bakanlığı

 

2006-Sürekli

 

   19

Tuz    Gölü    Özel    Çevre    Koruma

Bölgesi    Taslak     Yönetim      Planı

Çalışması

 

Yerel Yönetim, Merkezi İdare

 

Nisan 2005

 

   20

Doğa      Koruma-Arazi      Kullanım

Kararlarının  Alınması  Çalışmaları:

1-Koruma         Alanları         Sentezi

Çalışması

 

 

Yerel Yönetim

 

Mart 2004 - Ağustos 2005

 

   21

Toprak ve Arazi Kalite Sınıflaması

ile               Alternatif               Tarım

Uygulamalarının Belirlenmesi

 

Köy Hizmetleri Ankara Araştırma

Enstitüsü

 

2002-2004

 

   22

Tuz  Gölü  Entegre  Çevre  Projesi

Fizibilite Etüdü

Tuz Gölü Konsorsiyumu

(IBERINSA-IDOM)

2001

 

   23

Doğa      Koruma-Arazi      Kullanım

Kararlarının  Alınması  Çalışmaları:

2-Çevre Düzeni Planı Çalışmaları

 

Yerel Yönetim

 

Eylül 2000- Devam ediyor

 

3-BELEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

1

Belek ÖÇKB Biyolojik Çeşitlilik  Araştırma Projesi

 

2018

 

 

 

2

Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat İzleme Projesi kapsamında Belek kumsal alanında Deniz kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas) ve Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis) Popülasyonlarının Araştırılması İzlenmesi ve Korunması Projesi

 

Özel Sektör

2017-2018

3

Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi  

 

2015-2016

4

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

 

5

Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağası İzleme Projesi

Özel Sektör

2011

6

Su Kalitesi İzleme Çalışması

Özel Sektör

2011

7

Su Kalitesi İzleme Çalışması

Özel Sektör

2010

 

8

Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi

Kum zambağı Koruma Projesi

 

Özel Sektör

 

2010

9

Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi

Özel Sektör

2010

 

10

Belek Özel Çevre  Koruma Bölgesinde  Kuş  Halkalama Çalışması

 

Özel Sektör

2009

 

11

Belediyelerle           İşbirliği           ve

Koordinasyon Toplantısı

 

Özel Sektör

 

2009

12

Eğiticilerin Eğitimi

Özel Sektör

2009

 

13

Manavgat    ilçesi    Çolaklı    beldesi

atıksu arıtma tesisi eğitimi

 

Özel Sektör

 

2009

 

14

Korunan    Alanların    Yönetimi    ve

Planlaması Eğitimi

 

Özel Sektör

 

2009

 

15

Çevre        Muhasebesi        Envanter

İstatistik Eğitimi

 

Özel Sektör

 

2009

 

16

Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi

Serik Armudu Koruma Projesi

 

Özel Sektör

 

2009

 

17

Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altındaki

Tür     ve    Habitatların    Korunması Projesi (Deniz Kaplumbağası/Nil Kaplumbağası)

 

 

Üniversiteler/Özel Sektör

 

 

2008- Sürekli

 

18

Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altındaki

Tür     ve    Habitatların     Korunması Projesi      (Serik      Armudu,     Kum Zambağı)

 

 

Üniversiteler/Özel Sektör

 

 

2008-Sürekli

19

Çevre Koruma Çalışmaları

Doğa Koruma ve Milli Parklar

2005

 

20

"Türkiye     İçin     Çevre     Alanında

Kapasite Geliştirilmesi" Eşleştirme (Twinning)    Projesi   Biyotop Haritalaması

Üniversiteler, Bfn (Almanya

Doğa Koruma Ajansı), Doğa Koruma ve Milli Parklar, Belediyeler

 

 

2004-2006

21

Su Kalitesi İzleme Projesi

Özel Sektör

2004-Sürekli

 

22

Biyolojik    Çeşitlilik    ve    Ekolojik

Yönetim Planı Hazırlanması

 

Akdeniz Üniversitesi

 

2003-2004

23

Katı Atık Geri Kazanımı

Yerel Yönetimler

2000-2003

24

Kaplumbağa İzleme

ÇEVKO, Mahalli İdareler

1998-Sürekli

 

25

Koruma    Bölgesi    Çevre    Koruma

Projesi

 

Üniversiteler/Özel Sektör

 

1995-Sürekli

 

26

Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi

Çevre Koruma Projesi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Fakültesi

 

1993–1995

27

Çevre Eğitimi

Yerel Yönetimler

1991-Sürekli

 

4-KAŞ KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

    1

Kaş-Kekova ÖÇKB Biyolojik Çeşitlilik  Araştırma Projeleri

 

2018

    2

Kaş-Kekova ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi

Özel Sektör

2013

    3

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

    4

Su Kalitesi İzleme Çalışması

Özel Sektör

2011

    

    5

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi “Ölüdeniz Alanı” Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi

Özel Sektör

2011

 

    6

Karasal Biyolojik Çeşitlilik

Araştırması

 

Özel Sektör

 

2010

    7

Sosyo-Ekonomik Araştırması

Özel Sektör

2010

    8

Su Kalitesi İzleme Çalışması

Özel Sektör

2010

 

    9

 

Denizel Yönetim Planı Hazırlanması ve Uygulanması Projesi

 

WWF

2009

Devam ediyor

 

  10

Hedef  Gruplarını  Bilgilendirme  ve

Bilinçlendirme Faaliyetleri

 

Kurum Personeli Eliyle

2009

 

  11

 

Biyolojik Çeşitlilik Araştırması

 

Üniversiteler /Özel Sektör

 

2008

 

  12

Su Kalitesi İzleme Projesi

Üniversiteler/Özel Sektör

2004-Sürekli

 

  13

Likya Kıyılarında Ekolojik Ölçekli

Turizm Projesi

 

WWF, Çevre ve Orman Bakanlığı

 

2003-2004

 

  14

 

Çevre Koruma Projesi

 

Mahalli İdare, Yerel Yönetimler

2000

Devam ediyor

  

  15

 

Çevre Eğitimi

 

Yerel Yönetimler

 

1991-Sürekli

 

     5- PATARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

 

 

 

1

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat İzleme Projesi kapsamında Patara kumsal alanında Deniz kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas)) ve Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis) Popülasyonlarının Araştırılması İzlenmesi ve Korunması Projesi

 

Özel Sektör-Kamu Kurumu

2017-2018

2

Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi

 

2015-2016

3

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

4

Su Kalitesi İzleme Çalışması

Özel Sektör

2011

5

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi

Deniz Kaplumbağası İzleme Projesi

 

Özel Sektör

 

2010

 

6

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi

Kum zambağı Koruma Projesi

 

Özel Sektör

 

2010

 

7

 

Su Kalitesi İzleme Çalışması

 

Özel Sektör

 

2010

 

8

Hedef Gruplarını Bilgilendirme ve

Bilinçlendirme Faaliyetleri

 

Kurum Personeli Eliyle

2009

 

9

Katı Atık Düzenli Depolama

Tesislerinin Verimli İşletilmesi

Eğitimi

 

Özel Sektör

 

2009

 

10

Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki

Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Kum zambağı Projesi)

Üniversiteler / Özel Sektör

2008-2009

 

11

 

Su Kalitesi İzleme Projesi

 

Üniversiteler / Özel Sektör

2004-

Sürekli

 

12

 

Patara Su Kaynakları Yönetimi

 

Üniversiteler

 

1998-1999

 

13

 

Çevre Koruma Çalışmaları

 

Yerel Yönetimler

 

1996-Sürekli

 

14

 

Patara Yönetim Planı

Dünya Bankası, Kültür ve Turizm

Bakanlığı, Yerel Yönetimler

 

1997

15

Patara'da Seracılığın Mevcut

Durumunun Araştırılması

Tarım Bakanlığı Antalya Seracılık

Araştırma Enstitüsü

 

1993

16

Patara Bölgesi Erozyon Kontrolü,

Kumsal Tespiti ve Ağaçlandırma

Çevre ve Orman Bakanlığı,

Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü

 

1991-1993

 

17

 

Çevre Koruma Eğitimi

 

Yerel Yönetimler

 

1991-Sürekli

 

18

 

Kaplumbağa İzleme ve Koruma

 

Üniversiteler, STK

 

1992-Sürekli

 

6- PAMUKKALE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

       

 Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

    1

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015

    2

Su Kalitesi İzleme Çalışması

Özel Sektör

2011

    3

Pamukkale Yönetim Planı

Kurum Personeli Eliyle

2009

 

    4

Pamukkale Özel Çevre Koruma

Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitlilik

Araştırması

 

Özel Sektör

 

2008-2010

 

   5

 

Pamukkale    Özel    Çevre    Koruma Bölgesi  Jeotermal Su Kaynaklarının Tek elden yönetimi

 

Denizli Valiliği İl Özel İdaresi

2009 Sıcak

suyun dağıtımı için proje ve uygulama tamamlanmıştır

 

   6

Pamukkale Özel Çevre Koruma

 Bölgesinde  Sosyo-Ekonomik

Araştırılması Projesi

 

Özel Sektör

 

2007

 

    7

Pamukkale    Özel    Çevre    Koruma Bölgesi  Jeotermal Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı

 

Denizli Valiliği İl Özel İdaresi

2007-Sondaj çalışmaları tamamlanmıştır

 

    8

Pamukkale    Özel    Çevre    Koruma

Bölgesi  Karahayıt  ve  Çevresinin Sıcak  Su Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi

 

 

Denizli Valiliği İl Özel İdaresi

 

2006-Sondaj çalışmaları başlamıştır

 

    9

 

Katı Atıkların Geri Kazanımı

 

Çevko, Mahalli İdareler

 

1995-Sürekli

 

  10

Pamukkale    Özel    Çevre    Koruma

Bölgesi  Karahayıt  ve  Çevresinin Sıcak  Su Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi

 

 

M.T.A. Genel Müdürlüğü

 

 

1993-1995

 

  11

 

Çevre Koruma Eğitimi

 

Yerel Yönetim

 

1991-Sürekli

 

7- FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

1

Akdeniz Foku (M. monachus)’nun Koruma ve İzleme projesi

Özel Sektör

2017

2

Foça Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi    

Özel Sektör

2015-2016

3

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

4

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi

Özel Sektör

2011-2013

5

Su Kalitesi İzleme Çalışması

Özel Sektör

2011

6

Su Kalitesi İzleme Çalışması

Özel Sektör

2010

 

7

Hedef  Gruplarını  Bilgilendirme  ve

Bilinçlendirme Faaliyetleri

 

Kurum Personeli Eliyle

2009

 

8

Foça  Özel Çevre Koruma Bölgesi

Akdeniz Foku İzleme Projesi

Özel Sektör

2008-2009-2010

 

9

Deniz  ve  Kıyı  Koruma  Alanları

Yönetimi GEF Projesi Pilot Alanı

Birleşmiş Milletler Kalkınma   Programı

 2009-2014

 

10

 Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı Alanları Taşıma Kapasitesi Araştırma Projesi

 

Özel Sektör

 

2008

 

11

 

Sosyo Ekonomik Araştırma

 

Özel Sektör

 

2008

 

12

Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altındaki

Tür     ve    Habitatların    Korunması

Projesi (Akdeniz Foku)

 

Özel Sektör/Üniversite

 

2008-Sürekli

 

13

 

Çevre Koruma Teknesi Alımı

 

Belediye, Kaymakamlık

 

2007

 

14

 

Su Kalitesi İzleme Projesi

 

Özel Sektör

 

2006-Sürekli

15

Katı    Atık  Yönetimi   ve  Geri  Kazanımı

 ÇEVKO, Yerel yönetimler

1997-Sürekli

 

16

 

Çevre Koruma Çalışmaları

 

Yerel yönetimler

 

1996

 

17

 

Deniz Suyu Kirlilik İzleme

 

Yerel yönetimler

 

1993-Sürekli

 

18

 

Çevre Eğitimi

 

Yerel yönetimler

 

1991-Sürekli

 

      8- IHLARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 

 

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

  

    1

Ihlara ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi

Özel Sektör

2013-2014  

    2

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

    3

Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliğin Tespiti Projesi

 

Özel Sektör

2010-2012

    4

Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi

Sosyo-Ekonomik Araştırması

 

Özel Sektör

 

2010

    5

Su Kalitesi İzleme Çalışması

Özel Sektör

2010

 

    6

Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi

Biyolojik Çeşitlilik Araştırması

Özel Sektör

2010

 

    7

 

Katı Atıkların Geri Kazanımı

ÇEVKO, Mahalli İdareler, Yerel

Yönetimler

 

1994-Sürekli

    8

Su Kalitesi İzleme Projesi

Özel Sektör

2008-Sürekli

 

    9

 

Katı Atıkların Geri Kazanımı

ÇEVKO, Mahalli İdareler, Yerel

Yönetimler

 

1994-Sürekli

 

  10

Ihlara  Ö.Ç.K  Bölgesi  Jeolojisi  ve

Bölgede  Bulunan  Termal Kaynakların     Hidrojeolojik  ve Hidrojeokimyasal Araştırması

 

 

Hacettepe Üniversitesi

 

 

1992-1993

  11

Çevre Eğitimi

Yerel Yönetimler

1991-Sürekli

 

 9-GÖKSU DELTASI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

 

 

1

Göksu Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat İzleme Projesi kapsamında Göksu kumsal alanında Deniz kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas)) ve Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis) Popülasyonlarının Araştırılması İzlenmesi ve Korunması Projesi

 

Özel Sektör

2017-2018

2

Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi

 

2015-2016

3

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

 

4

Göksu Deltası Özel Çevre

Koruma Bölgesi Tür ve Habitat

Koruma İzleme Projesi

 Özel Sektör

2011-2013

 

5

Göksu  Deltası  Su  Kaynakları

Yönetimi Projesi (Yeraltı Suları Seviye   İzleme   ve   Modelleme Projesi)

 

 Özel Sektör

 

2011

 

6

Göksu  Deltası  Su  Kaynakları

Yönetimi Projesi (Yeraltı Suları Seviye   İzleme   ve   Modelleme Projesi)

 

 Özel Sektör

 

2011

 

7

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma

Bölgesi Kaplumbağa İzleme Projesi

 

Özel Sektör

2010

 

8

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma

Bölgesi Pasbaş Patka Koruma Projesi

 

Özel Sektör

 

2010

 

9

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma

Bölgesi Yaz Ördeği Koruma Projesi

 

Özel Sektör

 

2010

 

10

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma

Bölgesi Kum zambağı Koruma Projesi

 

Özel Sektör

 

2010

 

11

Göksu Deltası Özel Çevre

Koruma Bölgesi Tür ve Habitat

Koruma İzleme Projesi

 

 Özel Sektör

2010

 

12

Göksu     Deltası      Su     Kaynakları

Yönetimi Projesi

 

Özel Sektör

2009

 

13

Nesli   Tehdit  ve  Tehlike  Altında

Olan Tür ve Habitatların Korunması

Yaz Ördeği

 

Özel Sektör

 

2009

 

 

14

Nesli   Tehdit  ve  Tehlike  Altında

Olan  Tür ve  Habitatların

Korunması  Kum zambağı

 

Özel Sektör

 

2009

15

Göksu   Deltası  İyi  Tarım Uygulamaları

Özel Sektör

2009

 

16

Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki

Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Deniz Kaplumbağası/Nil Kaplumbağası)

 

 

Üniversite/Özel Sektör

 

 

2008-Sürekli

 

17

Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki

Tür ve Habitatların Korunması

Projesi (Saz Horozu)

 

Üniversite/Özel Sektör

 

2008

 

18

 

Su Kaynakları Yönetimi

 

Özel Sektör

2008

 

19

Göksu Deltası II. Dönem Yönetim

Planı

 

Kurum

 

2006-2008

20

Mera Islahı Projesi

Mersin Tarım İl Müdürlüğü

-

 

21

Göksu Deltası Ö.Ç.K. Bölgesinde

Yöre Halkının Sosyoekonomik

Araştırılması Projesi

 

Özel Sektör

 

2007

22

Su Kalitesi İzleme Projesi

Özel Kuruluşlar

2005-Sürekli

 

23

 

Tarımda Gübre Kullanımının Optimizasyonu için Toprak Analizlerini Yapmak-Yaptırmak

İçel Ö.Ç.K.Müdürlüğü/ Tarımsal

Araştırmalar Genel Müdürlüğü Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

 

 

2002-2003

 

24

 

Çiftçi Eğitimi

ÖÇKK/ Doğal Hayatı Koruma

Derneği

 

2001

 

25

 

Kurtuluş, Sökün, Bahçe Çeltikli

Halihazır Harita Alımı

 

Özel Sektör

 

2000

 

26

 

Göksu Deltası Yönetim

ÖÇKK/ Doğal Hayatı Koruma

Derneği

 

1998-1999

 

27

 

Tatlı Su Vejetasyonu Araştırma

ÖÇKK/ Doğal Hayatı Koruma

Derneği

 

1998-2003

28

Deniz Kaplumbağası İzleme Projesi

Üniversite/Özel Kuruluşlar

1998-Sürekli

29

Çevre Koruma Çalışmaları

Kurum

1996-Sürekli

30

Göksu Deltası Ö.Ç.K. Bölgesi Çevre

İzleme Projesi

 

ÖÇKK/ ODTÜ Erdemli

 

1993-1995

31

Göksu Deltası Botanik Bahçesi

Parkı

Çukurova Üniversitesi Ziraat

Fakültesi

 

1993-1994

 

32

 

Balıkçılık Islah Projesi

 

Tarım Bakanlığı

 

1992-1995

 

33

Göksu Deltasının Biyolojik

Zenginliğinin Tespiti ile Ekolojik Peyzaj ve Optimal Arazi Kullanım Planlanması

 

Çukurova Üniversitesi Ziraat

Fakültesi

 

 

1992-1994

 

34

 

Çevre Eğitimi

 

Kurum

 

1991-Sürekli

 

10-DATÇA BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 

 Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

     1

Akdeniz Foku (M. monachus)’nun Koruma ve İzleme projesi

Özel Sektör

2017

     2

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

 

     3

Deniz ve Kıyı Koruma Alanları

Yönetimi GEF Projesi

 

 

2010

    

     4

Datça-Bozburun Özel Çevre

Koruma Bölgesi Tür ve Habitat

Koruma ve İzleme Projesi

 

 

2011

 

     5

Deniz ve Kıyı Koruma Alanları

Yönetimi GEF Projesi

 

2011

 

    6

Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik Araştırması

 

Özel Sektör

 

2010

 

    7

Su    Kalitesi   İzleme    Projesi    (11 istasyon)

 

Özel Sektör (Devam ediyor)

 

2009

 

    8

Deniz  ve  Kıyı  Koruma  Alanları

Yönetimi GEF Projesi

 

Özel Sektör

 

2009

 

    9

Nesli    Tehdit   Altındaki   Tür    ve

Habitatların     Korunması     Projesi

(Datça Hurması)

 

Özel Sektör

 

2008

 

  10

 

Su Kalitesi İzleme Projesi

 

Özel Sektör

 

2007-Sürekli

 

  11

 

Datça Doğa Parkı

 

Belediyesi

 

2002

 

  12

Deniz      ve      Kıyı      Alanlarının

Biyolojik Çeşitlilik Tespiti

İstanbul Üniversitesi Deniz

Bilimleri ve İşletmeciliği Ens.

 

2002-2004

 

 

  13

Datça-Bozburun    Su     Kaynakları Yönetim Planını Oluşturmak Üzere Hidrojeolojik Araştırma Projesi

 

Hacettepe Üniversitesi

 

2000-2001

  14

Datça-Bozburun ÖÇKB Biyolojik Zenginliğin   Tespiti  ve  Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

 

Hacettepe Üniversitesi

 

2000-2001

   15

Katı Atık Geri Kazanım

ÇEVKO, Mahalli İdareler

1998-Sürekli

 

   16

Datça      ve      Bozburun      Yarım

Adalarının     Aktüel    Durumunun Tespiti,      Ekolojik      Peyzaj      ve Optimal Alan Kullanım Planının Belirlenmesi

 

 Çukurova Üniversitesi

 

1992-1993

 

   17

 

Çevre Koruma Eğitimi

 

Yerel Yönetimler

 

1991-Sürekli

 

11- FETHİYE GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 

 

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri 

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

 

 

1

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma

Bölgesi Tür ve Habitat İzleme Projesi

kapsamında Fethiye-Göcek kumsal

alanında Deniz kaplumbağaları (Caretta

caretta, Chelonia mydas))

Popülasyonlarının Araştırılması İzlenmesi ve Korunması Projesi

Özel Sektör

2017-2018

2

Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi  

 

2015-2016

3

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

4

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliğin Tespiti Projesi

Özel Sektör   

2010-2012

5

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Çalışması

Özel Sektör

2011

6

Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi GEF Projesi

 

2011

7

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik Araştırması

 Özel Sektör

2010

8

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kaplumbağa İzleme Projesi

 Özel Sektör

2010

9

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı Alanı Taşıma Kapasitesi Araştırması

 Özel Sektör

2010

10

Fethiye-Göcek ve Dalaman Koyları Şamandıralama Uygulaması

 Özel Sektör

2010

11

Su Kalitesi İzleme Çalışması

 Özel Sektör (Devam ediyor)

2010

 

12

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma

Bölgesi''nin      Kıyı       ve       Deniz Alanlarının      Biyolojik      Çeşitlilik Tespiti Projesi

 

 

Özel Sektör

 

 

2009

 

13

Deniz  ve  Kıyı  Koruma  Alanları

Yönetimi GEF Projesi

 

Özel Sektör

 

2009

 

14

 

Su Kalitesi İzleme Projesi

 

Özel Sektör

 

2009

15

Beton  Tonoz  Şamandra  ve  Mapa

Hizmet Alımı

 

Özel Sektör

 

2009

 

16

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma

Bölgesi'nin      Kıyı       ve       Deniz Alanlarının      Biyolojik      Çeşitlilik Tespiti Projesi

 

 

Özel Sektör

 

 

2007 – 2009

 

17

Nesli    Tehdit    Altındaki   Tür    ve

Habitatların     Korunması      Projesi Deniz                  Kaplumbağası/Nil Kaplumbağası

 

 

Özel Sektör

 

2008- Sürekli

 

18

Göcek  Körfezi  ve  Civarı  Kıyı  ve

Deniz        Alanlarının        Biyolojik

Çeşitliliğinin Tespiti Projesi

 

9 Eylül Üniversitesi, STK

 

2007-2009

 

19

Göcek Körfezi ve Civarı  Batimetri ve Akıntı Ölçümleri Projesi

 

Belediye, Valilik ve Özel Sektör

 

2007

 

20

Göcek Körfezi Deniz Üstü Araçları

Taşıma  Kapasitesinin  Belirlenmesi

Projesi

 

ÖDTÜ, Belediyesi, STK

 

2007-Sürekli

 

21

Su    Kalitesi    İzleme    Projesi    (20

İstasyon)                             

 

Özel Sektör

 

2005-Sürekli

 

22

Fethiye-Göcek        ÖÇKB'si        Su

Kaynakları Yönetim Planı Projesi

 

ODTÜ

 

1998-1999

 

23

Kocagöl Biyolojik Çeşitlilik Projesi

Akdeniz Üniversitesi

1998-1999

 

24

Fethiye-Ölüdeniz          Köpüklenme

Probleminin Araştırılması Projesi

 

İ.T.Ü

 

1997-1998

 

25

Çevre Koruma Çalışmaları

Yerel Yönetimler

1997-1998

 

26

Katı Atıkların Geri Kazanımı Geri

Kazanım

 

ÇEVKO Mahalli İdareler

 

1995-Sürekli

 

27

Fethiye   (Çalış,    Yanıklar,    Akgöl)

Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağalarının Araştırılması ve Korunması Projesi

 

 

Üniversiteler/Şirket

 

 

1992-Sürekli

28

 Çevre Eğitimi

 Yerel Yönetimler

 1991-Sürekli

 

12- GÖKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 

 

 Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

    1

Akdeniz Foku (M. monachus)’nun Koruma ve İzleme projesi

Özel Sektör

2017

    2

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

 

    3

Gökova Su Kaynakları Yönetim

Planı Projesi

 

2011

    4

Deniz ve Kıyı Koruma Alanları

Yönetimi GEF Projesi

 

2011

 

    5

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde Balıkçılığa kısıtlı alanların izlenmesi  ve Datça Özel Çevre Koruma Bölgesinde Balıkçılığa kısıtlı alanların izlenmesi

 

 Özel sektör

2011-devam ediyor

 

    6

Gökova Özel Çevre Koruma

Bölgesi Köpekbalığı İzleme Projesi

 

 

2010

 

    7

Gökova Özel Çevre Koruma

Bölgesi Su Samuru Koruma Projesi

 

2010

 

    8

Deniz ve Kıyı Koruma Alanları

Yönetimi GEF Projesi

 

2010

 

    9

Beş Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda Deniz ve Kıyı Alanları Balıkçılığın Mevcut Durumu ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde Balıkçılığa kısıtlı alanların izlenmesi  

 

 Özel sektör 

 

2010

 

  10

Deniz  ve  Kıyı  Koruma  Alanları

Yönetimi GEF Projesi

 

Özel Sektör

 

2009

 

  11

 

Su Kalitesi İzleme Projesi

 

Özel Sektör

 

2009

 

  12

Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altındaki Tür     ve    Habitatların    Korunması Projesi (Kum Köpek Balığı)

 

Özel Sektör

 

2008

 

 

  13

Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altındaki Tür     ve    Habitatların    Korunması Projesi (Su Samuru)

 

Özel Sektör

 

2008

  14

Su Kalitesi İzleme Projesi

Özel Sektör

2007-Sürekli

 

  15

Gökova        ÖÇK        Bölgesindeki

"Gökova  İç Körfezi ve  Sedir  Adası Bütünleşik Kıyı Yönetim Planı' nın Hazırlanması  ve Uygulanması Projesi"

 

 

Muğla Üniversitesi, Muğla

Valiliği Akyaka Belediyesi

 

2006

 

  16

Gökova      ÖÇKB-Boncuk      Koyu

Sandbar  (Carcharhinus  plumbeus) Türü    Kum    Köpekbalıkları     için Koruma  Sahası  Oluşturulması  ve Gözlem       Sisteminin       kurulması Projesi

 

 STK

 

Haziran

2006- Temmuz

2006

 

   17

Gökova     Özel     Çevre      Koruma

Bölgesi'nin      Kıyı       ve       Deniz Alanlarının      Biyolojik      Çeşitlilik Tespiti Projesi

 

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

 

 

2005-2006

   18

Deniz ve Kıyı Alanlarının Biyolojik

Çeşitlilik Tespiti

İstanbul Üniversitesi Deniz

Bilimleri ve İşletmeciliği Ens.

 

2005-2006

 

   19

Gökova           –Akkaya           Ö.Ç.K

Bölgesindeki  Azmaklarda  Yaşayan Su  Samurlarının  Mevcut Durumlarının   Araştırılması   ve Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi

 

 ÇEVKO, Yerel Yönetimler

 

1998-1999

 

   20

 

Katı Atıkların Geri Kazanımı

 

Yerel Yönetimler, Birlik

 

1998-Sürekli

 

   21

 

Çevre Eğitimi

 

Yerel Yönetimler

1991-

Sürekli

 

 13- KÖYCEĞİZ DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 

 

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

 

 

 

1

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat İzleme Projesi kapsamında Köyceğiz-Dalyan kumsal alanında Deniz kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas)) ve Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis) Popülasyonlarının Araştırılması İzlenmesi ve Korunması Projesi

 

Özel Sektör-Kamu Kurumu

2017-2018

2

Deniz Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Koruma İzleme Projesi

Özel sektör

2016

3

Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi  

 

2015

4

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

 

5

Köyceğiz – Dalyan Özel Çevre

Koruma Bölgesi Denizel Alan

Biyolojik Çeşitlilik Araştırması

 

Özel Sektör

 

2010

6

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre

Koruma Bölgesi Kaplumbağa

İzleme Projesi

 

Özel Sektör

 

2010

 

7

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre

Koruma Bölgesi Günlük Ağacı

Koruma Projesi

 

Özel Sektör

 

2010

 

8

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre

Koruma Bölgesi Kara Semenderi

Koruma Projesi

 

Özel Sektör

 

2010

 

9

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre

Koruma Bölgesi Yalı çapkını

Koruma Projesi

 

Özel Sektör

 

2010

 

10

 

Su Kalitesi İzleme Çalışması

 

Özel Sektör (Devamlı)

 

2010

 

11

Deniz ve Kıyı Koruma Alanları

Yönetimi GEF Projesi

 

 

2010

 

12

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Alanlarının Biyolojik Çeşitliliği Tespiti Projesi

 

 

2010

 

13

Deniz ve Kıyı Koruma Alanları

Yönetimi GEF Projesi Pilot Alanı

 

2009 -2014

 

14

Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altında

Olan Tür ve Habitatların Korunması Deniz                  Kaplumbağası/Nil Kaplumbağası

 

 Özel Sektör

 

2009

 

15

Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altında

Olan     Deniz    Kaplumbağalarına yönelik     bir     Rehabilitasyon     ve Bilgilendirme  Merkezinin  Dalyan- İztuzu kumsalına kurulması

 

 Kurum Personeli Eliyle

 

2009

16

Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altında

Olan  Tür  Habitatların  Korunması

Günlük Ağacı

 

Özel Sektör

 

2009

 

17

Nesli  Tehdit  ve  Tehlike  Altında

Olan Tür ve Habitatların Korunması

Su samuru

 

Özel Sektör

 

2009

 

18

Kara semenderi  Koruma  ve  İzleme

Projesi Araştırması

 

Özel Sektör

 

2009

 

19

Deniz  ve  Kıyı  Koruma  Alanları

Yönetimi GEF Projesi

 

Özel Sektör

 

2009

 

20

Köyceğiz-Dalyan  ÖÇK  Bölgesinde

Sıcak    Su    Kaynakları    Hidrolojik

Araştırma

 

Özel Sektör

 

2009

21

Su Kalitesi İzleme Projesi

Özel Sektör

2009

22

Hedef  Gruplarını  Bilgilendirme  ve

Bilinçlendirme                  Faaliyetleri Köyceğiz-Dalyan      ÖÇKB      Sığla Ormanlarının Korunmasına Yönelik Eğitim Çalışması

 

 Özel Sektör

 

2009

23

Sığla Yağı Üretimi ve Sertifikasyon

Eğitimi

 

ÖÇKK, İŞKUR, Milli Eğitim

 

2009

24

Köyceğiz-Dalyan    ÖÇKB    Dalyan

Kanallarında seyreden tekneler için yenilenebilir  enerji  tabanlı  tahrik sistemi yapılabilirlik hizmet alımı

 

 

Özel Sektör

 

 

2009

25

Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki

Tür ve Habitatların Korunması

Projesi (Kaplumbağa İzleme Projesi)

 

Özel Sektör

 

2008

26

Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki

Tür ve Habitatların Korunması

Projesi (Sığla Ağacı İzleme Projesi)

 

Özel Sektör

 

2008

27

Su Kalitesi İzleme Projesi

Özel Sektör

2008

28

Çevre Koruma Teknesine Motor

Alımı

 

Kurum Eliyle

 

2007

29

Su Kalitesi İzleme Projesi (13

İstasyon)

Özel Sektör, Çevre ve Orman

Bakanlığı

2006-

Sürekli

30

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre

Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti ve Yönetim Planı Projesi

 

 

Özel Sektör, Yerel Yönetim, STK

 

 

2005-2007

31

Yuvarlakçay'ın (Köyceğiz-Dalyan)

Sürdürülebilir Kullanımı için Eylem

Planı Oluşturulması Projesi

 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri

Fakültesi

 

2001-2002

32

Köyceğiz Gölü Su Seviyesi

Değişimlerinin Ölçülerek

Analizlerinin Yapılması Projesi

 

İTÜ

 

1998-2000

33

Sintine Arıtma Tesisi Kurulması

TURMEPA, Belediye

1997-1998

34

Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB'sinde Su

Samuru Koruma Stratejilerinin

Belirlenmesi

 

Muğla Üniversitesi

 

1997-1998

35

 

Çevre Koruma Çalışmaları

 

Yerel yönetimler

1996-

Sürekli

36

 

Yunus Emre Arboretum Projesi

İstanbul Üniversitesi Orman

Fakültesi

 

1993-1994

37

 

Sivrisinekle Entegre Mücadele

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji

Bölümü

 

1993-1994

38

 

Kirlilik İzleme

 

Kurum Projesi

1993-

Sürekli

39

Köyceğiz Sultaniye Kaplıcası

Civarının Hidrojeolojik İncelenmesi

 

MTA

 

1993

40

Köyceğiz-Dalyan Ö.Ç.K. Bölgesi

Balıkçılık Projesi

Tarım Bakanlığı Bodrum Su

Ürünleri Araştırma Enstitüsü

 

1992-1993

41

Köyceğiz-Dalyan Ö.Ç.K. Bölgesi

Ornitoloji Projesi

 

GTZ

 

1992

42

Köyceğiz-Dalyan Ö.Ç.K Bölgesi

Sucul Ekosisteminin Hidrobiyolojik

Yönden İncelenmesi

 

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji

Bölümü

 

1991-1992

43

 

Çevre Eğitimi

 

Yerel Yönetimler

1991-

Sürekli

44

 

Kaplumbağa İzleme ve Koruma

 

Üniversiteler

1991-

Sürekli

45

Köyceğiz-Dalyan Ö.Ç.K Bölgesinin

Bryophyte Florası Yönünden

Araştırılması

 

Ankara Üniversitesi Biyoloji

Bölümü

 

1991

46

Köyceğiz Dalyan Kompleksi Amfibi, Reptil ve Memeli Faunasının Araştırılması

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

1991

47

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre

Bölgesi (Muğla) Bitki Örtüsü

(Flora) Projesi

 

Hacettepe Üniversitesi

 

1991-1992

48

Katı Atıkların Geri Kazanımı

Çevko, Yerel Yönetimler

1991-

Sürekli

49

Çevre ve Ekolojik Turizm Hakkında

Sosyolojik Gözlemler

 

GTZ

 

1991-1992

50

Tekne Trafiğinin Düzenlenmesi

Amacıyla İnceleme

 

İTÜ

 

1990-1992

 

 

14- UZUNGÖL ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

     1

Uzungöl ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama Projesi

Özel Sektör

2011

     2

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

 

     3

Uzungöl ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi

 

 

        

2011

   

    4

Uzungöl Özel Çevre Koruma

Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitlilik

Araştırması

 

Özel Sektör

 

2010

 

    5

Su Kalitesi İzleme Çalışması

 

2010

 

    6

Uzungöl Özel Çevre Koruma

Bölgesi Sosyo-Ekonomik

Araştırma Projesi

 

Özel Sektör

 

2010

    7

Su Kalitesi İzleme Projesi

Özel Sektör

2009

    8

Su Kalitesi İzleme Projesi (4 İstasyon)

Özel Sektör

2006-Sürekli

 

15- SAROS KÖRFEZİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

    1

Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri İzleme Projesi

Özel Sektör

2012-2013-2014-2015-2016

    2

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal ve Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi

 

Özel Sektör

 

2012-2014

   

    3

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması Projesi

 

Özel Sektör

 

2011

 

 

     16- DİĞER PROJELER

Araştırma, Tescil, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

  

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

   1

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesinin İzlenmesi ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde İşletilmekte Olan Atıksu Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi Projesi

Özel Sektör

    2018

   2

76 adet Doğal Sit alanının tescil işlemi gerçekleşmiştir.

 

2018

   3

Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2018

   4

Karaburun-Ildır Körfezi, Salda Gölü Korunan Alan olabilecek aday alanlarının değerlendirilmesi

Kamu Kurumları ve STK’lar

2018

   5

2 adet sulak alan tescili yapılmıştır.

 

2018

    6

Malazgirt Meydan Muharabesi Tarihi Milli Parkı tesscil edilmiştir. Ayrıca  Beyşehir ve Kızıldağ Milli Parklarında sınır değişikliğine iliişkin tescil işlemi tamamlanmıştır.

 

2018

    7

2018 yılında 3 adet mağara tescili yapılmıştır. Ayrıca 11 Adet Mağaranın tesciline ilişkin gerekli araştırma  İstanbul  Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümüne yaptırılmıştır

Üniversite

2018

   

    8

Organik Tarım ve İyi Tarımın ÖÇK Bölgelerinde yaygınlaştırılması projesi (protokol projesi)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 

 

2013-2016

 

    9

Özel Çevre Koruma Bölgelerine ait    Konumsal Verilerin CBS veritabanı tasarımının tamamlanması ve güncellenmesi Projesi

 

 

  2011

    10

Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde mevcut verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi ile Hazırlanması ve sunulması Projesi

 

  2011

    11

Korunan Alanların Tespit Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi

 

  2011

 

     17- DOĞAL SİT PROJELERİ

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

1

Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

2

Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

3

Konya, Karaman İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

4

Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

5

Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya, Uşak İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

6

Denizli, Aydın İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

7

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

8

Kocaeli, Sakarya, Düzce İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

9

Tuz Gölü ÖÇKB Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

10

Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

11

İzmir, Manisa İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

12

Bursa, Yalova İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

13

Balıkesir İli Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

14

Muğla İli Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

15

Antalya, Burdur, Isparta İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

 

16

Çanakkale İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

17

Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve Ordu İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi 

 

2015

18

Trabzon, Artvin, Rize, Gümüşhane ve Giresun İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi 

 

2015

19

Kayseri, Sivas, Malatya ve Yozgat İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi 

 

2015

20

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi 

 

2015

21

Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi 

 

2015

22

İstanbul İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

 

2015

 

23

 

Muğla İli Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirmesi Projesi

 

Özel Sektör

        

2013

24

Bursa ve Yalova İlleri Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirmesi Projesi

 

Özel Sektör

 

2013

25

Kocaeli, Sakarya ve Düzce İlleri Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirmesi Projesi

 

 Özel Sektör

2013

26

Ankara İli Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirmesi Projesi

 

Özel Sektör

 

2013

 

27

Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın İlleri Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirmesi Projesi

Özel Sektör

2013

 

28

Doğal Sit Alanlarında Teknik Esasların Belirlenmesi ile İlgili Araştırma Projesi

 

 

Özel Sektör

 

2012

   

 18- ANIT AĞAÇ KORUMA FAALİYETLERİ

Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri

 

SIRA NO

FAALİYETLER

İŞBİRLİĞİ YAPILAN

KURULUŞLAR

FAALİYET

 YILI

1

121 Adet anıt ağaç tescil edilmiştir.

 

2018

2

Antalya, Burdur, Isparta İllerinde Yer Alan Ağaç Topluluklarının Envanterinin Yapılması, Ağaç Topluluğunda Bulunan Ağaçlar ve Anıt Ağaçların Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi

 

 

2015

3

Ankara, Karabük, Kastamonu, Bolu, Bartın, Çorum, Çankırı, Kırıkkale İllerinde Yer Alan Anıt Ağaçlar ve Tescilli Ağaç Topluluklarında Bulunan Ağaçların Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi

 

2015

4

Kocaeli, Sakarya, Düzce İllerinde Yer Alan Anıt Ağaç ve Tescilli Ağaç Topluluğunda Bulunan Ağaçların Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi

 

2015

5

Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat İllerinde Yer Alan Anıt Ağaçlar ve Tescilli Ağaç Topluluklarında Bulunan Ağaçların Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi

 

 

6

Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane İllerinde Yer Alan Ağaç Topluluklarının Rölöve Planlarının Hazırlanması, Ağaç Topluluğunda Bulunan Ağaçlar ve Anıt Ağaçların Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi

 

2015

7

Zonguldak İlinde Yer alan Ağaç Topluluklarının Rölöve Planlarının Hazırlanması, Ağaç Topluluğunda Bulunan Ağaçlar ve Anıt Ağaçların Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi

 

2015

 

8

Balıkesir   Ayvalık   Altınova Mah., İskele Mevkii, 214. Sokak, No:8,   Fıstık çamı (Pinus pinea)  “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.

 

 

        

2015

9

 Afyonkarahisar   Sultandağı   Mrk.   Doğu çınarı (Platanus orientalis), Dereçine Beldesi’nde 2 adet Boylu ardıç (Juniperus excelsa) ve 1 adet Karadut (Morus nigra) ile Dazkırı İlçesi, Kızılören Köyü’nde 3 adet Boylu ardıç (Juniperus excelsa) ve 1 adet Herdem Meşe (Quercus coccifera) olmak üzere toplam 8 adet ağaç"Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.

 

 

2015

10

 İstanbul Kadıköy  Osmaniye Mah.,   1 adet Fıstık çamı (Pinus pinea)   "Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.

 

 

2015

11

 İstanbul Pendik Batı Mah.,   41 adet Zeytin (Olea europaea) ve 1 adet Kızılçam (Pinus brutia), Batı Mah., Kızılay Cd.  35 adet Londra Çınarı (Platanus acerifolia) ve 1 adet Zeytin (Olea europaea) olmak üzere toplam 78 adet ağaç,   "Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.

 

 

 

2015

 

12

Balıkesir   Bandırma   Edincik Mah., Ulu Camii Bahçesi 3 adet, Çınardibi Mezarlığı 3 adet ve Belediye Mezarlığı 2 adet Adi servi (Cupresus sempervirens) olmak üzere 8 adet ağaç " Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.

 

2015

 

13

İstanbul   Beyoğlu   Kaptanpaşa Mah.,   Akdeniz servisi (Cupressus sempervirens),   Menengiç (Pistacia terebinthus) ve   4 adet Çitlenbik (Celtis australis) olmak üzere toplam 6 adet ağaç   “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.

 

 

 

2015

14

İstanbul   Beyoğlu   Camikebir Mah.,       Londra çınarı (Platanus acerifolia), 3 adet Doğu çınarı (Platanus orientalis),   2 adet Sakız ağacı (Pistacia atlantica) olmak üzere toplam 6 adet ağaç “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.

 

2015

15

Muğla   Fethiye   Kayaköy, Kınalı   Menengiç ağacı (Pistacia terebinthus), köy kahvesi bahçesinde  Doğu çınarı (Platanus orientalis), Kınalı mevkii mezarlık bahçesinde Doğu çınarı (Platanus orientalis) ve Belen mevkii Meşe ağacı (Quercus ithaburensis) olmak üzere toplam 4 adet ağaç   "Anıt ağaç" olarak tescil edilmiştir.

 

2015

16

Isparta   Eğirdir   Gökdere Köyü'nde 4 adet Doğu çınarı (Platanus orientalis) "Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.

 

2015

17

Eskişehir   Odunpazarı   Akçağlan Mah., Maden Sk. ve Hatipler Sokağın kesişiminde  Doğu çınarı (Platanus orientalis) “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.

 

2015

18

Elazığ   Baskil   Çavuşlu Köyü    11 adet Sapsız meşe (Quercus petraea) ağacı “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.

 

2015

19

Diyarbakır  Kocaköy   Şeyhşerafettin Mah., Mezarlık Mevkii,   2 adet İran Palamut meşesi (Quercus brantii) “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.

 

2015

   20

Elazığ   Keban   Pınarlar Köyü, Gülhane (Karahasan) Mevkii,   Sapsız meşe (Quercus petraea) ve Boylu ardıç (Juniperus excelsa)   “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.

 

2015

21

Elazığ   Keban   Pınarlar Köyü, Ağbaba Tepesi 3 adet Sapsız meşe (Quercus petraea) “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.

 

2015

22

İstanbul   Bakırköy   Yeşilköy Mah.,   1 adet Fıstık çamı (Pinus pinea)   "Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.

 

2015

 

23

Isparta   Keçiborlu   Kaplanlı Köyü, Köyiçi Mevkii  Tüylü meşe (Quercus pubesens)   "Anıt Ağaç" olarak tescil edilmiştir.

 

2015

24

İstanbul   Sarıyer   Yeniköy Mah., Yapı Kredi Yeniköy Korusu üzerinde bulunan 30 adet ağaç   “Anıt Ağaç” olarak tescil edilmiştir.

 

2015

25

Balıkesir Marmara İlçesinde bulunan tescilli çınar ağacının   tescil kaydı kaldırıldı.

 

2015

26

Balıkesir Burhaniye İlçesi, Ören Mahallesinde bulunan tescilli meşe palamudunun  tescil kaydı kaldırıldı.

 

2015