Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Hizmet Standartları

 

İş Tanımı / Hizmetin Adı

Belge Adı

Belgenin Temin Edildiği Kurum

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

 

İmar Planı Onayı

İmar Planı

 

 3 Ay *

 

İmar Planı Plan Açıklama Raporu

 

 

İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu

 

 

İmar Planına İlişkin Valilik Teknik İnceleme Raporu

 

 

Kadastro ve mülkiyet bilgisi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 

Kurum Görüşleri

 

 

Müellif ve planlama ekibine ilişkin belgeler

 

 

Tahsilat makbuzu

 

 

Kiralama ve Kullanma İzni İşi

Dilekçe

 

 

 

İmar Durum Belgesi

 

 

İmar Planı

 

 

Kadastro Çapı

 

 

Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti Yapılmış Pafta

 

 

Kurum Görüşleri

 

 

Tabiat Varlıkları Bölge Komisyon Kararı

 

 

Tapu Kayıt Belgesi (Tapu Senedi / Tapu Takyidat Belgesi / Tapu Tescil Belgesi)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 

Vaziyet Planı

 

 

Mimari Proje Onayı

Dilekçe

 

30 gün

 

İmar Durum Belgesi

 

 

Kadastro Çapı

 

 

Mimari Proje

 

 

Plankote

 

 

Tapu Kayıt Belgesi (Tapu Senedi / Tapu Takyidat Belgesi / Tapu Tescil Belgesi)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 

Vaziyet Planı

 

 

Yol Kotu Tutanağı

 

 

Peyzaj Proje Onayı

Dilekçe

 

30 gün

 

İmar Durum Belgesi

 

 

Kadastro Çapı

 

 

Peyzaj Projesi

 

 

Plankote

 

 

Tapu Kayıt Belgesi (Tapu Senedi / Tapu Takyidat Belgesi / Tapu Tescil Belgesi)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 

Yol Kotu Tutanağı

 

 

Takas ve Kamulaştırma Başvurusu

Çaplı Tasarruf Belgesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 

 

Dilekçe

 

 

Faaliyet Alanına Ait Fotoğraf

 

 

İmar Durum Belgesi

 

 

İmar Planı

 

 

Kadastro Çapı

 

 

Tapu Kayıt Belgesi (Tapu Senedi / Tapu Takyidat Belgesi / Tapu Tescil Belgesi)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 

TVK Merkez Komisyonuna Yapılan İtirazlar

Dava konusu olmuş alanlarda davanın geldiği aşamaya ilişkin bilgi ve belgeler (ara karar vb.)

Adalet Bakanlığı

3 ay

 

İmar Durum Belgesi

 

 

İtiraza konu gerekçelerin yer aldığı açıklama ve konusuna göre gerekli diğer bilgi ve belgeler

 

 

Kadastro Çapı

 

 

Tabiat Varlıkları Bölge Komisyon Kararı

 

 

Tapu Kayıt Belgesi (Tapu Senedi / Tapu Takyidat Belgesi / Tapu Tescil Belgesi)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 

TVK Müracaat Dilekçesi

 

 

Yerel yönetimlerle yapılan protokollü işler

Belediye Encümeni Kararı

Türkiye Belediyeler Birliği

 Bütçede Ödenek Olması Halinde en geç 2 yıl

 

Dilekçe

 

 

İmar Planı

 

 

Tabiat Varlıkları Bölge Komisyon Kararı

 

 

Tapu Kayıt Belgesi (Tapu Senedi / Tapu Takyidat Belgesi / Tapu Tescil Belgesi)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 

Yardım Talebine İlişkin Proje Dosyası

 

 
         
         

*Korunan alanlarda yapılacak imar planı teklifi usul ve esasları doğrulusunda tüm belge ve bilgilerin eksiksiz olarak teslim edilmesi halinde belirtilen süre geçerli olacaktır.

İlk Müracaat Yeri :                                                                                                    İkinci Müracaat Yeri :

İsim                         :                                                                                                    İsim                             :

Unvan                     :                                                                                                   Unvan                          :

Adres                      :                                                                                                    Adres                           :

Tel.                         :                                                                                                    Tel.                               :

Faks                       :                                                                                                    Faks                             :

e-Posta               :                                                                                                        e-Posta                      :