Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
MİSYON-VİZYON

                                                                                       MİSYONUMUZ

     .       
              Dünya ve ülke ölçeğinde doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip ancak kentleşme, turizm, tarım ve sanayi baskısı altındaki Özel Çevre Koruma Bölgelerinde;  bütünleşik alan yönetimi yaklaşımıyla, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde ve çok yönlü bakış açısı ile sektörler arası eşgüdümü sağlayarak,
.

       Biyolojik çeşitliliğin korunmasına,

       Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetilmesine,

       Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşanmasına katkıda bulunmaktır.
..

VİZYONUMUZ
.      
YENİLİKÇİ KURUM KÜLTÜRÜ ile bilimsel, verimli ve etkili çalışma yöntemlerini kullanarak, çevre kalitesini artıran, MODEL BİR KURUM olmaktır.