Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
ÖÇKB’lerde Su Kuyusu Taleplerine İlişkin Değerlendirme Esasları