Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Tür İzleme Projeleri

Ulusal Mevzuat ve taraf olunan uluslararası sözleşmelerin eylem planları çerçevesinde, nesli tehdit ve tehlike altında olan türlere yönelik popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri ile; türlerin korunmasına yönelik sorunlarının aşılmasını ve ayrıca yerel halk, ziyaretçi ve turizm yatırımcılarının, eğitim ve bilinçlendirme yolu ile koruma faaliyetlerine iştirakini sağlamayı amaçlamaktadır.

.  

  

  

  

   Akdeniz Keşiş Foku

   Deniz Kaplumbağaları                                          

   Kara Semenderi

   Kum Köpek Balığı

   Kum Zambağı

   Anadolu Sığla Ağacı

   Su Samuru

   Flamingo

   Sevgi Çiçeği