Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar