Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi Dobruca 3. Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı
06 Şubat 2019

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 2292 ada 1 nolu parselde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapı ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Dobruca 3. Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Bakanlık Makamınca 24.01.2019 tarihinde onaylanmıştır.


Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının dağıtımı yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlemlerinin yapılması için Bursa Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilmiştir.

Plan 1000