Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

Bursa Nilüfer Ayvaköy Mahallesi Ayvaini Mağarası’nın Tescil İlanı

29 Nisan 2022

          Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ayvaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ayvaini Mağarası’nın “Tabiat Varlığı – A Grubu Mağara” olduğu ve grubu göz önüne alınarak belirlenen koruma alanı sınırının uygun olduğuna ilişkin Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca alınan 07/01/2022 tarihli ve 18 sayılı karar, 25/04/2022 tarihli ve 3524118 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır. 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109 uncu maddesi 1 inci fıkrası (b) bendi uyarınca ekteki harita ile koordinat listesinde koruma alanı sınırları belirtilen mağaranın tabiat varlığı olarak tescili tebliğ olunur. Alana ait koordinat bilgileri, https://says.csb.gov.tr/ adresinde mevcuttur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır