Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

Çanakkale Bozcaada, Alaybey İmar Planı İlanı

11 Ekim 2021

Bozcaada Belediye Başkanlığınca hazırlatılan Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Alaybey Mahallesi, 3. Derece Doğal Sit Alanı, 397 ada 33-34 nolu parsellerde Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Barınağı) amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlığımızca 10.09.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu koruma amaçlı imar planı dağıtımı yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlemlerinin yapılması için Çanakkale Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilmiştir.

 

Plan 1/1000-1

Plan 1/1000-2

Plan 1/5000Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır