Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

Edirne Galagölü Milli Parkı Koruma Esasları ve Kullanma Şartları

09 Nisan 2021

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ŞARTLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

                                      DUYURU METNİ

Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilen Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 17.12.2020 tarih ve 1035 sayılı kararı ile belirlenen “Edirne İli, Galagölü Milli Parkı Doğal Sit Alanı- Nitelikli Doğal Koruma Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları” Bakanlığımızca 05.04.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu Geçiş Dönemi Koruma Şartları ve Kullanma Şartlarının dağıtımı yapılarak Edirne Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilmiştir.

 

EDİRNE İLİ, GALAGÖLÜ MİLLİ PARKI DOĞAL SİT ALANI- NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ŞARTLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

1-Alana Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı tanımını kazandıran özelliklerini bozabilecek hiçbir müdahalede bulunulmayacaktır.

2-Bu alanlarda, kamu projeleri ile altyapı projeleri ve ilgili mer’i mevzuatın izin verdiği uygulama ve faaliyetler, Korunana Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik ve İlke Kararlarına aykırı olmamak kaydı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararı alınarak uygulanabilecektir.

3-Bu alanla ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun Kararı alınmadan herhangi bir uygulamaya veya faaliyete izin verilmeyecektir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır