Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

Edirne Merkez Pazarkule Devlet Ormanı Koruma Esasları ve Kullanma Şartları

12 Nisan 2021

                                  GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ŞARTLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

                                                                       DUYURU METNİ

Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilen Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 19.10.2020 tarih ve 994 sayılı kararı ile belirlenen “Edirne ili, Merkez İlçesi, Pazarkule Devlet Ormanı Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları” Bakanlığımızca 05.04.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu Geçiş Dönemi Koruma Şartları ve Kullanma Şartlarının dağıtımı yapılarak Edirne Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilmiştir.

 

EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, PAZARKULE DEVLET ORMANI DOĞAL SİT-NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

1-Alana Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı tanımını kazandıran özelliklerini bozabilecek hiçbir müdahalede bulunulmayacaktır.

2-Bu alanlarda, kamu projeleri ile altyapı projeleri ve ilgili mer’i mevzuatın izin verdiği uygulama ve faaliyetler, Korunana Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik ve İlke Kararlarına aykırı olmamak kaydı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararı alınarak uygulanabilecektir.

3-Bu alanla ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun Kararı alınmadan herhangi bir uygulamaya veya faaliyete izin verilmeyecektir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır