Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

Gümüşkaya Mağarası Tescil İlanı

22 Haziran 2020

Elazığ İli, Keban İlçesi, Keban Baraj Sahası içerisinde bulunan, giriş ağzı koordinatları (Y:477989.99 – X:4297589.43) (UTM 3° - ED 50) olan Gümüşkaya Mağarası’nın “Tabiat Varlığı – B Grubu Mağara” olduğuna ve grubu göz önüne alınarak belirlenen koruma alanı sınırının uygun olduğuna ilişkin Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca alınan 06.02.2020 tarihli ve 320 sayılı karar, 20/03/2020 tarihli ve 73543 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır.

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109 uncu maddesi 1 inci fıkrası (b) bendi uyarınca ekteki şekilde koruma alanı sınırları belirtilen mağaranın tabiat varlığı olarak tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat bilgileri, www.says.gov.tr adreslerinde mevcuttur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır