Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi

KARABURUN-ILDIR KÖRFEZİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

İli: İzmir

Nüfusu: 10.603 (  2018 )

Alanı:  946,56 km2   

                                      

14.03.2019 tarih ve 823 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiş, 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Genel Özellikleri:

Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi, İzmir ili, Karaburun Yarım Adası, Ildır Körfezi  denizel alanı ve adaları kapsamaktadır. Ildır bölgesi karasal alanı sınırları içinde herhangi bir yerleşim birimi bulunmamaktadır. Ancak alan çevresinde Çeşme merkez yerleşkesi ile Çeşme'ye bağlı Ildır Mahallesi ve birkaç adet tatil sitesi bulunmaktadır.

Ildır Mahallesinin nüfusu ise yaklaşık 700'dür. Karaburun İlçe nüfusu 10.603’dür  (2018).

Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi, özelliklerini günümüze taşıyabilmiş ender alanlardan biridir.

İklim bakımından “Yarı Nemli Akdeniz İklim Tipi”nin egemenliği altındaki Karaburun Yarımadası’nda bu iklimi karakterize eden; orman, maki ve garig/frigana formasyonu olmak üzere üç farklı vejetasyon formasyonu dağılış göstermektedir. Karaburun Yarımadası kızılçam topluluklarının tahribi maki formasyonunu, bu formasyonun tahribi ise frigana formasyonunu meydana getirmiştir.

Karaburun Yarımadası’nda bitki örtüsünü genellikle makiler oluşturur. Orman vejetasyonunun hakim ağaç türünü Kızılcam (Pinus brutia) (yaklaşık 27.000 ha kızılçam ormanı mevcuttur), maki formasyonunun her alanda rastlanabilecek olan ağaç türünü Kermez Meşesi (Quercus coccifera), garig formasyonunun hemen her alanda rastlanabilecek türlerini ise Abdest Bozan (Sarcopoterium spinosum) ve çeşitli Ladenler (Cistus sp.) meydana getirmektedir.

Bölgesel bazı değişiklikler göstermekle birlikte bitki örtüsünü oluşturan türler çoğunlukla Delice, Kocayemiş, Sandal, Menengiç, Kermez Meşesi, Tesbih, Akça Ağaç, Sakız, Dağ Çileği, Harnup, Defne, Sabırlık, Kapari, Katırtırnağı, Güneş Çiçeği, Tosbağa Otu, Emzik Otu, Parşen, Üçgül, Tırtıl, Yabani Soğan, Dede Derneği, Çevrince, Misk Soğanı, Alçak Esme gibi bitkilerdir. Buna karşılık en çok karşılaşılan frigana türleri ise Abdestbozan, çeşitli Ladenler, Ağaç Fundası, Pembe Çiçekli Funda'dır.

                                                        Orkide (Orchidaceae)

                                                  Katır tırnağı (Spartium junceum)

Alanda,   15 adet endemik, 4 adet nadir  ve CITES kapsamında 5 adet bitki türü tespit edilmiştir. Yine bu türlere ve bu türlerin dışında olmasına karşın IUCN (International Union for Conservation of Nature; Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) kategorisinde bulunan 21 adet bitki türü belirlenmiştir.

Yarımada florasında, 76 tür tıbbi, 38 tür arıcılık, 30 tür gıda, 39 tür ticari, 34 tür peyzaj ve 19 tür yem değerine sahip ve ekonomik değeri olan bitki türleri tespit edilmiştir.

Fauna:

Karaburun Yarımadası'nda Bozdağ kütlesi ve ormanlarla kaplı alanlar, yaban hayatı açısından zengin alanlardır.

 

Kıyı ve deniz alanı, nesli tükenmekte olan ve uluslararası düzeyde koruma altına alınan Akdeniz Foklarının (Monachus monachus) üreme ve yaşam alanı olan Karaburun, yine ulusal/ uluslararası ölçekte koruma altında olan Ada Martısı, Yılan Kartalı, Küçük Kerkenez, Ada Doğanı gibi kuş türlerine de sahiptir. Su Samuru (Lutra lutra) ve Karakulak (Caracal caracal), Adi Tosbağa, Akdeniz Nalburlu Yarasası da Yarımada'da yaşayan nesli tehlike altındaki türlerdendir.