Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitlililiğin Tespiti Projesi

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitlililiğin Tespiti Projesi

KAŞ-KEKOVA

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

KARASAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN TESPİTİ PROJESİ 


    
 

 

 

 
 
Projenin süresi:
Proje Başlama Tarihi: 08.10.2008                         
Proje Bitiş Tarihi: 07.10.2010 (730 Takvim Günü)
Proje Yürütücüsü: AKS Planlama Mühendislik Ltd. Şti. 
 
 

Yapılan çalışmalar:
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi 07.10.2008 tarihinde başlamış, iki yıl sürmüştür. Proje ekibinde bitki sosyolojisi uzmanı, bitki sistematik uzmanı, memeli ve kuş uzmanları, ikiyaşamlı ve sürüngen uzmanı, şehir ve bölge plancısı ile coğrafi bilgi sistemi uzmanı yer almıştır. Biyolojik çeşitlilik projesi kapsamında bölgedeki bitki toplulukları, EUNIS habitat sınıfları, bitki türleri, memeli ve kuş türleri ile ikiyaşamlı ve sürüngen türleri üzerine ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yaşayanların sosyo-ekonomik durumları ile bölgedeki mülkiyet ve arazi kullanım durumları da ortaya konmuştur.
 
      
      Proje kapsamında ayrıntılı biyolojik çeşitlilik envanteri ile birlikte insan kullanımlarının biyolojik çeşitlilik üzerine etkileri de araştırılmış, tehditler belirlenmiş ve bu tehditleri ortadan kaldıracak tavsiyeler geliştirilmiştir. Tespit türler, IUCN, CITES, BERN, AB Kuş Direktifi, göre koruma durumları belirlenerek listeler halinde sunulmuştur.
 
      
      Bölgede yapılan floristik çalışmalar sonucunda, 51 familyaya ait 187 cins ve bu cinslere ait 272 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir.Bu türlerin 26’sı ülkemize özgü endemiktir.Bu endemiklerden Daucus conchitae türü ilk kez W.Greuter tarafından 1974 de Meis adasında tespit edilmiş ancak bu çalışmaya kadar Türkiye sınırları içerisinde tespit edilemeyen bu tür, Türkiye için yeni kayıt olarak ilk kez bu çalışmada tespit edilmiştir. 
 
      
      Fauna çalışmaları sonucu bölgede; 20 memeli türü tespit edilmiştir. Bunlardan 2 tür böcekçil, 4 tür yarasa, 9 tür kemirici, 3 tür yırtıcı, 2 tür ise çift toynaklılardandır.  
 
      
      Kuş araştırmaları, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Ekim 2008-Temmuz 2010 Arazi çalışmaları sırasında görülen ve sesleri duyulan 96 kuş türü tespit edilmiştir. Bu türlerden Ada Martısı ve Gökkuzgun IUCN koruma kriterlerine göre Tehlikeye Yakın (nt), Küçük Kerkenez Zarar Görebilir (VU) statüsündedir. Tespit edilen diğer türlerin tamamı IUCN koruma statüsü kriterlerine göre Düşük Risk (lc) kategorisindedir.  
 
      
      Kaş-Kekova ÖÇKB içerisinde yapılan herpetolojik çalışmalar neticesinde şimdiye kadar 1 semender, 3 kuyruksuz kurbağa, 1 kaplumbağa, 9 kertenkele ve 6 yılan olmak üzere toplam 20 Amphibi ve Reptil türü tespit edilmiştir (Tablo 12). Bu türlerden Lyciasalamandra luschani bölge için endemik bir türdür ve lUCN koruma kriterlerine göre zarar görebilir (VU) statüsündedir. Özellikle Şubat-Mart aylarında mevsimin yağışlı olması nedeniyle çok görülen bu semender türü, yağışların azalmasıyla daha derinlere inerek yaşamını daha nemli ortamda devam ettirmeye çalışmaktadır. Tespit edilen türlerden Testudo graeca ve Pseudepidalea variabilis da “Zarar Görebilir (VU) kategorisindedir. Koruma sahasında tespit edilen diğer Amphibi ve Reptil türleri “Düşük Risk (lc)” statüsünde bulunmaktadır.   
 
      
      Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde bazı alanlar barındırdığı tür çeşitliliği ve insan kullanımları ile ilişkileri bakımından “hassas bölge” olarak tanımlanmıştır. Bitki ve hayvan türleri için elde edilen sonuçlar üst üst çakıştırılarak biyolojik çeşitlilik bakımından en önemli alanlar elde edilmiş, bu alanlar da mevcut arazi kullanımları (ziraat, otlatma, turizm ve bitki toplayıcığı) ile ilişkilendirilerek hassas bölgeler elde edilmiştir.        
                                                       
                           
 
 
 
                                                                                                                                       Upupa epops – İbibik 
 
      
      Proje kapsamında bazı alt projeler de önerilmiştir. Bu projeler; tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi, süs bitkisi olarak kullanılabilecek türlerin süs bitkisi sektörüne kazandırılması, Falco naumanni (küçük kerkenez) türünün izlenmesi ve korunması ile biyolojik çeşitliliğin tanıtılması ve farkındalığın arttırılması projeleridir.  
 
                                                                    
 
 
 
 
Tringa ochropus - Yeşil Düdükçün 
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır