Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

Muğla Bodrum Küdür Yarımadası Tescil İlanı

26 Aralık 2019

Muğla İli, Bodrum İlçesi’nde yer alan, Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 05.12.2019 tarih ve E.287380 OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ‘‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edilmiştir. ‘‘Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan’’ın tesciline ilişkin idari süreç devam etmektedir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır