Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

Muğla Bodrum Torba Vahşi Depolama Sahası ve Çevresi Tescil İlanı

08 Eylül 2021

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, Vahşi Depolama Sahası ve Çevresi Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 27.08.2021 tarihli ve 1618261 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ”Doğal SitSürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. “Doğal-Sit Kesin Korunacak Hassas Alan” tesciline yönelik yürütülen idari süreç devam etmektedir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri https://says.csb.gov.tr/ adresinde mevcuttur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır