Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

Muğla Marmaris Ada Mahallesi İmar Planı Askı İlanı

09 Kasım 2020

                                      İMAR PLANI ASKI İLANI DUYURU METNİ

İlgi : 04.11.2020 tarih ve E.234398 sayılı yazımız.

Muğla İli, Marmaris İlçesi, Ada Mahallesi, 130 ada 1, 6, 7 ve 8 nolu parseller önünde DHTA alanda kıyı alanı düzenlenmesi, güneşlenme iskelesi ve ilave yat bağlama iskelesi amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Amaçlı İmar Planı Bakanlık Makamı'nın 20.10.2020 tarih ve 221939 sayılı OLUR'ları ile 3621 sayılı Kıyı Kanunun 7. maddesi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

İlgi yazı ile söz konusu koruma amaçlı imar planı dağıtımı yapılarak 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlemlerinin yapılması için Muğla Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilmiştir.

Plan 1/1000

Plan 1/5000Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır