Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Pamukkale

P A M U K K A L E  ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 

İli : Denizli

Nüfusu : 8.464  (2009)

Alanı : 66,56km2  

 

22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilmiştir.   

 

     

 

     Genel Özellikleri: Bölgedeki önemli doğal kaynaklardan olan ve Pamukkale Travertenlerini oluşturan termal su kaynakları geniş bir bölgeyi etkilemiş olup bu kapsamda sıcaklıkları 35-100°C arasında değişen 17 sıcak su kaynağı bulunmaktadır.   

 

     

 

      Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi; Denizli ili, Akköy ilçesine bağlı 2 belde ve 2 köyden oluşmaktadır. Denizli İlinin 20 km kuzeybatısında, kendine has jeolojik yapısı ve tarihi değerleri ile öne çıkan bir bölge olup; Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi ve Yeniköy yerleşim alanlarını içine alır. Güneyde Baba Dağları, kuzeyde Büyük Çökelez ve Küçük Çökelez Dağları bulunmaktadır.        

 

      Bir bölümü Eğe Bölgesi, bir bölümü ise Akdeniz Bölgesi’nde kalan Denizli İli ve Pamukkale; bazen Anadolu ikliminin de etkisi altında kalmaktadır. Denizli Meteoroloji İstasyonunun ölçümlerine göre, ortalama yıllık toplam yağış miktarı 565 mm olarak belirlenmiştir.         

 

      Bölgede, kahverengi orman toprağı ile koluviyal toprak olmak üzere iki ana toprak grubu yer almakta olup, doğal bitki örtüsüne daha çok; dere kenarları, tarım alanları arasında kalan sınır çizgileri ile koru, otlak ve tarıma uygun olmayan tepelerde rastlanır.  Hierapolis plato düzlüğünde, gözle görülebilir doğal kitle yeşillikleri Nerium oleander (zakkum) ile Ficus Inur ve Vitex Agnus Castus grupları vardır. Otsu bitkilerden bazı türler, mevsimlere bağlı olarak ve geçici yaprak-çiçek renk etkileriyle kendilerini belli etmektedir.    

 

 

      Maki ve geniş orman vejetasyonu daha çok platonun kuzeydoğusundaki yüksek tepelerde yer almaktadır. Ayrıca, Çürüksu Ovası’ nın tarım bitkileri dokusu, polikültür tarıma dayalı çok geniş bir yeşil örtüyü oluşturmaktadır.         

 

      Bölgedeki önemli doğal kaynaklardan olan ve Pamukkale Travertenleri' ni oluşturan termal su kaynakları  geniş bir bölgeyi etkilemiş olup, bu kapsamda sıcaklıkları 35-100oC arasında  değişen 17 sıcak su kaynağı bulunmaktadır.   

 

 

 

 

 

    

 

    Çökelez Dağı' nın güney yamacında, büyük bir kristalin kitlenin hemen önündeki kalker katmanların arasından çıkan termal sular, ülkemizde doğal bir anıt olan Pamukkale’yi oluşturmaktadır. Pamukkale Travertenleri, güneyde Kadı Deresi yakınındaki Domuz Çukuru adı verilen alandan başlayarak, kuzeydeki Nekrapol’ ün son mezarının yakınından akan Çaltık Deresi'ne kadar uzanan bir alanda gözlenir.            

 

    Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde Pamukkale Travertenleri'ni oluşturan sıcak su kaynaklarının çıktığı fay zonunun kuzey- batısında yer alan Karahayıt Jeotermal Kaynakları bölgenin önemli bir sağlık ve turizm merkezi olmasını sağlamıştır.Söz konusu suların sıcaklığın ve kimyasal kompozisyonu farklı nitelikte olup bu durum Karhayıt Beldesi'nde gözlenen kırmızı travertenlerin oluşmasını sağlamıştır. Karahayıt çevresindeki yüksek jeotermal potansiyeli doğal dengesine uygun olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla Kurumumuz, Denizli Valiliği ve MTA arasında koordineli çalışmalar yürütülmektedir.