Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

SALDA GÖLÜ DOĞAL SİT ALANI

14 Eylül 2018
SALDA GÖLÜ DOĞAL SİT ALANI
  • Salda Gölü; Güneybatı Anadolu’nun, Göller bölgesi diye adlandırılan Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi arasında kalan kesiminde, Burdur Gölleri Havzası sınırları içinde yer alan ve Ekosistem Bütünlüğünün en iyi temsil edildiği göllerden birisidir.
  • Yaklaşık 6.8 km. eninde, 9.186 km. uzunluğunda bir tektonik çukurun üzerine yerleşmiş kapalı bir havza içerisinde yer almakta olup, Doğal Sit, Sulak Alan ve Tabiat Parkı gibi koruma statülerine sahiptir.
  • Gölün doğu ve batısı bir duvar gibi yükselen dik kıyılara sahiptir. Kuzeyde Doğanbaba, güneybatı da Gökçe ve güneydoğuda Kayadibi mahalleleri çevresinde, Göl kıyıları Maldivleri andıran eşsiz bir görsel güzelliğe sahiptir.
  • Alan flora ve fauna açısından oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir.
  • Alandan tespit edilen 20 bitki türünden sadece 5’i Türkiye florasına göre endemiktir.

Bu türler:

            -Bolanthus thymoides, “LC, En Az Endişe Verici”

            -Trigonella rostrata, “LC, En Az Endişe Verici”

            -Amelanchier parviflora, “LC, En Az Endişe Verici”

            -Verbascum dudleyanum , “CR, Çok Tehlikede”

            -Verbascum flabellifolium, “CR, Çok Tehlikede”

Değişik zamanlarda alanda yapılan çalışmalar sonucunda :

- 8 iç su balığı,

- 5 iki yaşamlı,

- 27 sürüngen,

- 69 kuş, 

- 5 memeli

olmak üzere toplam 114 omurgalı türü tespit edilmiştir.

  • Alanda 69 kuş türü gözlenmiştir. Bu türlerden;

              -54’ü yerli ve/veya yaz göçmeni,

              -15’i ise kış göçmenidir.

  • Alan kapsamında IUCN kriterlerine göre  Endangered (EN): Tehlikede kategorisine dahil Phalarocorax aristotelis, Ardea purpurea, Ardea alba, Falco tinnunculus, Athene noctua, Phoenicurus ochruros, Oriolus oriolus, Sylvia atricapilla, Ficedula albicollis ve Sylvia communis türleri yer almaktadır. Ayrıca  Critically (CR): Tehlikede kategorisine dahil  Alcedo atthis türü bulunmaktadır.

Son zamanlarda alana olan yoğun ziyaretçi akımı alanda antropojenik baskıyı artırmıştır. Bu kapsamda,  alandaki bu baskıyı en aza indirmek için gerek planlama gerekse alan kullanımlarına yönelik kontrollü bir kullanım sağlanması amacıyla 12.09.2018 tarihinde  Genel Müdürlüğümüz liderliğinde alanda; sorunlar , “Alan Yönetim Modeli ve Çözüm Önerileri”nin ortaya konulduğu bir dizi ziyaret ve toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz heyetinin Burdur Valisi Sayın  Hasan ŞILDAK’ı makamında ziyareti ile başlayan çalışmalar, Burdur Milletvekilleri  Sayın Bayram ÖZÇELİK, Sayın Yasin UĞUR’un yanı sıra  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcileri, Belediye Başkanları, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Temsilcileri, Bölge Muhtarları ve Yerel Halkın Katılımı ile Yeşilova İlçesi sınırları içerisinde yer alan Salda Gölü Doğal Sit Alanında yapılan toplantı ve incelemelerle sona ermiştir.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır