KARTAL YAVRUSUNDAN TABİATA İLK BAKIŞ
KARTAL YAVRUSUNDAN TABİATA İLK BAKIŞ
24 Aralık 2018

Genel Müdürlüğümüzce Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde nesli tehdit ve tehlike altında olan türlerin korunması ve izlenmesi projesi kapsamında 2018 yılında yapılan, bozkır kartalı (Aquila nipalensis) türüne ait izleme çalışmalarında;  14 yetişkin ve 7 yavru bozkır kartalı tespit edilmiştir.

Ayrıca yeni doğan bir bozkır kartalı yavrusu görüntülenmiştir.