ÖÇK BÖLGELERİNDE DENİZ ALANLARI VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ SÜREKLİ İZLENECEK
ÖÇK BÖLGELERİNDE DENİZ ALANLARI VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ SÜREKLİ İZLENECEK
07 Ocak 2019

Genel Müdürlüğümüz biyolojik çeşitliliğin, ekosistemlerin ve doğal değerlerin sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetilmesi, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşanması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ile işbirliği sağlanarak 2019 yılında Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi  kapsamında çalışma programına Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB) de dahil edilerek “Denizlerde Kirlilik İzleme Çalışmaları” yürütülecektir.

Elde edilecek veriler Sürekli İzleme Sistemi (SİM) üzerinden online olarak anlık izlenecektir.

Ayrıca Özel Çevre Koruma Bölgeleri dahilinde yer alan ve 5.000–10.000m3 kapasiteli atıksu arıtma tesisleri “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği” kapsamında sürekli SİM sistemi üzerinden anlık olarak izlenecektir.