Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan yerleşimimizde kanalizasyon şebekesi bulunmuyor. Fosseptikler için kullanılan vidanjör artık kullanılamaz durumda. Yeni bir vidanjör alımı için nereden yardım alabiliriz?
Belediyenizce başvurulması durumunda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce konu değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde mali katkı sağlanacaktır.
Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan yerleşimimizde bulunan atıksu arıtma tesisinden çıkan suyu sulamada kullanmak istiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekiyor.
Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan köyümüzdeki dereye kanalizasyon şebekesinden çıkan su boşaltılıyor. Nereye başvurmalıyız?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekiyor.
Atıksuların bertarafına yönelik ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
Korunan alanlarda yerleşimlerden kaynaklanan atıksuların bertaraf edilmesi amacıyla Atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon şebekeleri, atıksu terfi merkezleri yapım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Korunan alan içerisinde bulunan yerleşimimizde kanalizasyon şebekesi bulunmuyor. Belediyemiz bütçesi yetersiz olduğundan şebeke yapılamıyor. Nereden yardım alabiliriz?
Belediyenizce başvurulması durumunda İller Bankası veya Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce talebiniz değerlendirilecek ve uygun bulunması durumunda mali katkı sağlanacaktır.
Atıksu Arıtma Tesisi ne demektir?
Atıksu Arıtma Tesisi atıksuların özelliğine göre dizayn edilen ve atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayan tesislerdir.
Yerleşimlerin atıksularının çevreye zarar vermemesi için ne gibi bir işlem yapılır?
Yerleşimlerden kaynaklanan atıksular kanalizasyon sistemleriyle toplanarak atıksu arıtma tesisinde toplanır, içerisindeki zararlı maddeler arıtılır, çevreye zararlı hale gelmeyecek şekilde yönetmeliklerle belirlenen standart değerlere getirilir ve alıcı ortama deşarj edilir.