Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Özel Çevre Koruma Bölgesi ve doğal sit alanlarında izin ve işletme talepleri nasıl değerlendirilir?
İzin ve işletme talebine konu alan ile ilgili belgelerle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulur. İl Müdürlüğü tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak hazırlanan inceleme raporu Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlükteki değerlendirmenin ardından uygun görüş alınması için Başbakanlığa gönderilir. Başbakanlıkça uygun görüş verilmesi halinde talep sonuçlandırılır.
Özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarındaki devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda yapılması planlanan ahşap iskele, marina, turistik tesis önü işletme talepleri için yapılacak iş ve işlemler nelerdir?
Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.