Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yatırım ve Projeler Dairesinde hangi tür projelere mali destek verilir?
Çevre korumaya yönelik yerel yönetimlerin teknik altyapı projeleri; örnek olarak içmesuyu, kanalizyon, arıtma projeleri
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yatırım ve Projeler Dairesine projeye destek almak için nasıl başvurulur?
Yerel yönetim biriminin projeyi anlatan bir yazıyla talebini ileterek bu konuda bir protokol yapılması ile sonuçlanacak bir sürecin başlatılmadı gerekir. Yazı ekinde yer alması gereken evraklar ayrıca öğrenilmelidir.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yatırım ve Projeler Dairesi Proje ve Yapım denetimi nasıl yapılır?
Projeler İl Müdürlüğünce kontrol edilir; Dairemizde onaylanır. Yapım işlerinin kontrollüğü İl Müdürlüğü tarafından yapılır.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yatırım ve Projeler Dairesi'nden maddi yardım talebinde bulunmak için neler yapılması gerekir?
Genel Müdürlüğümüze veya ilgili İl Müdürlüğü'ne maddi yardım talep yazısı, işin proje, keşif ve metrajı (yaklaşık maliyet dosyası), gerekçe raporile başvuruda bulunulması gerekir.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yatırım ve Projeler Dairesi'nce yaptırılan işlerin hakediş ödemeleri hangi birim tarafından yapılır?
Hakedişler Genel Müdürlüğümüze intikal ettikten sonra Yatırım ve Projeler Dairesi tarafından incelenip Genel Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilir. Gerekli işlemlerden sonra ödeme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Saymanlık Şube Müdürlüğü tarafından yapılır.