Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Ülkemizde kaç tane Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmaktadır?
Ülkemizde 19 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmaktadır.
Ülkemizdeki Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB) hangileridir?
Ülkemizdeki Özel Çevre Koruma Bölgeleri; >            Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi, >            Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi
Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile ilgili değerlendirme talepleri nereye yapılır?
Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile ilgili değerlendirme talepleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne ve Özel Çevre koruma Bölgeleri sınırları içinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yapılır.
Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları ve Sulak Alanların ilanı nasıl yapılır?
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gelen talepler ya da Genel Müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Bakanlar Kuruluna sunulur ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tescil edilerek Resmi Gazetede yayınlanır.
Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal Sit Alanlarında araştırma izinleri nasıl verilir?
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde araştırma izni almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılır, Doğal Sit Alanlarında araştırma izni almak için ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yapılır.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının görev ve sorumlulukları aynı şekilde devam ediyor mu?
Yapılan düzenleme ile koruma alanları konusunda 22 yıllık teknik bir altyapı, bilgi ve deneyime sahip mülga Özel Çevre Koruma Kurumu, Bakanlığımıza bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü adıyla yeniden yapılandırılarak görev ve sorumluluklarına devam etmektedir.
Yeni Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi düşünülen alanlar için izlenecek yol nedir?
Talepler Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne iletilir. Gerekli iş ve işlemler Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.
ÖÇK Bölgelerinde onaylanan planlar koruma amaçlı imar planı mıdır?
Sit alanı varsa evet
Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Kurumu kapatıldı mı?
Evet Ancak, Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgelerinde işlemler halen yürürlükte olan 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.