Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Çevreyi korumak adına yatırım ve proje konularında ne gibi hizmetler verilmektedir?
Yatırım ve projeler Dairesi olarak sağlıklı içmesuyu temini, atıksuların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi yapımları, çevre düzenleme projeleri yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
Korunan alanlarda çevre sorunlarının giderilmesinden kim sorumludur?
Belediyeler ve yetkili yerel yönetimler sorumludur. Ancak Genel müdürlük olarak çevre sorunlarının giderilmesi amacıyla teknik ve mali destek vermekteyiz.